mevlid

S.Çelebi_Hayatı Tarihçe  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ses1 Ses2

Hem sekiz cennet kapusin (kapısını) açtılar * Alemin üstüne rahmet saçtılar
Gel gidelim Hazret'e
(Sevgiliye) Ya (ey) Mustafa(SAV)
*
Muntazırdır (beklemektedir) anda (orda) ashabı safa (saf insanlar)
Sana cennetten getirdim bir Burak
(bir binek)
*
Da'vet-i Rahman (Allah'ın daveti) dur(ur), eyle yerak (hazırlık)
Durdi
(durdu) yerinden heman dem (o an) Mustafa(SAV) * Ko(y)di tacı başına o(l) pür (çok) sefa
Çekti o
(l) demde (anda) Burak'ı Cebrail * Önüne düştü a(o)na oldu delil (rehber)

 
Tarfe-tul ayn içre (göz açıp kapayıncaya kadar) o(l) şah-ı harem (Mekkenin Sultanı)
* Geldi Kud(u)s'e erdi v(e)ü bastı kadem (ayak)
Enbiya ervahı
(peygamber ruhları) karşı geldiler (karşıladılar) * Mustafa'ya(SAV) izzet ikram kıldılar
Pes
(şimdi) geçü(i)p mihraba (imamın namaz kıldırdığı yer) o(l) hayr-ul enam (Mahlukların hayırlısı)
* Enbiya ervahına (Peygamberlerin ruhlarına) oldu imam
İki rekat kıldı
(Mescidi) Aksa'da namaz * Öyle emr etmiş idi o(l) bi niyaz (çok dua eden)
O
(l) gi(e)ce durmadı cevlan eyledi (dolaştı) * Şöyle ki(m) eflaki (gezegenleri) seyran eyledi.

 
Her birinden d(t)ürlü hikmet gördü o(l) * Ta ki vardı sidre'ye(1) irişti o(l)
Cebrail'in durağıdır o
(l) makam * Nüh felek (9 gök) ta ki(m) tutalıdan nizam
Kaldı Cebrail makamında hemi
(e)n
*
Di(e)di a(o)na Rahmetellil alemin (Alemlerin Rahmeti - Hz.Muhammed (SAV))
Bilmezem bu yolları ben ni
(e)deyim * Ki(m) garibem bunda kande (nereye) gideyim
Cebrail di
(e)di rasule (elçiye) ey habib (sevgili)* Sanmagil (sanma ki) bu yerde sen seni garib
 (1)
Mahlukat ilminin ve amelinin kendisinde son bulup Yaratılış âlemini sınırlandıran bir işaret. Yedinci kat gökte olduğu rivayet edilen ve Peygamberimiz (A.S)'ın ulaştığı en son makam.

 
Senin içü(i)n yaradıldı Nüh Felek(9 gezegen) * İnsü cinnü (insan ve cin) huri cennet hem melek
Bunda hatm oldi
(bitti) benim seyrangehim (görme imkanım)
* Maverasından (ötesinden) dahi yok agahım (haber ve bilgim)
Bana böyle emridübdür
(emir verir) Zül celal (Celal sahibi)
* Açmayam ben bundan öte perru bal (kanat)
(E)Ger geçem bir zerre denlü
(kadar) ilerü(i) * yanaram başdan ayağa ey ulu
Di
(e)di Cebraile o(l) şah-ı cihan (dünyanın sultanı) * Pes (öyleyse) makamında dur (ş)imdi sen hema(e)n
Rah-ı aşkta
(aşk yolunda) kim sakınır canını * O(l) kaçan (ne zaman) görse gerek cananını (sevgilisini)

 
Çün(kü) ezelden bana aşk oldi(u) delil * Yanar isem yanayım ben ey Halil (Sadık dost)
Rah-ı aşkı
(aşk yolunu) sanma gafil serseri * Belki kemter (aciz) nesnedir vi(e)rmek seri (başı)
--------------------------------------------------------------
(E)GER DİLERSİZ (dilerseniz), BULASIZ ODDAN NECAT
(ateşten kurtuluş)   
*  AŞK İLE DERD İLE EDİN ESSALAT (DUA)

S.Çelebi_Hayatı Tarihçe  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ses1 Ses2
mevlid
mico_tasarım