geri mevlid ileri

S.Çelebi_Hayatı Tarihçe  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ses1 Ses2

Adet olmuşdi(u)  Bilal'e (RA) (Hz. Peygamberin Müezzini) her seher (Sabah)  
*
Essalah (Namaz) dirdi (derdi) E Ya Hayral Beşer (Ey İnsanların Hayırlısı)
Bir seher dahi girü (geri)
geldi Bilal(RA) * Didi buyur Ey Habib-i Zülcelal (Ey büyük sevgili)
Mustafa (SAV) Didi Bilal'e (RA) ey Latif
(hoş insan)* Bil Vücud mudur bu gün gayet zayif
Var Ebubekir(RA)
(e) İmam olsun didi * Tabi olsun (uysun) ona ashabım didi
 
Çün (ne zaman) Bilal(RA)  işitdi Açdı başını   * gözlerinden dökdi (döktü) kanlı yaşını
Ağlayu ağlayu o(l) dertli Bilal(RA) 
* Vardı Ashab içine saldı melal (can sıkıntısı)
Çün
(o zaman) Ebubekir (RA) durub el bağladı * duramayub el açuben (açarak) ağladı
Vardı mihraba yerini yerini
(istemeye, istemeye) * Hali (boş) gördi o(l) Rasulün (Peygamberin) yerini
Derdile Ahh eyleyuben
(ederek) o(l) zaman * Doldi(u) mescidin içi zaru figan (ağlama-bağırma çağırma)
 
Mustafa (SAV) didiki tutun durayım   * Ol Yarenler (dostlar) katına (makamına) ben varayım
Ki(m) Ölüm ayırıser
(ayırıcıdır) sizden beni * Allaha ısmarladım kamunuzu (hepinizi)
Halikı
(Yaratıcıyı) zikr itdi (andı) evvel o(l) şefi' (Şefaatçi)  * Didi O(l)dur padişah olun muti' (İtaatkar)
Hem biliniz ki Siva
(O'ndan Başkası) fani durur (yok olucudur) * Daim Allahdır ki O(l) Baki durur (Sonsuzdur)
Anda
(orada) ashaba (arkadaşlarına) nasihat eyledi * Lütfile a(o)nları cümle toyladı(Ağırladı)
 
Bu kemalatiyle (olgunluğuyla) O(l) pakize (temiz-saf) zat   * Bulmadı alemde ölümden necat (kurtuluş)
Oldiğince
(olduğunca) ömrinin hem müddeti * Di(e)r idi ki(m) Ümmeti (Ümmetim) vaa Ümmeti (Ümmetim)
Ey Hüda
(Hidayet veren Allah) ahir (son) demimde (anımda) hacetim (arzum) 
*
Bu dur(ur) ki(m) ola makbul (kabul edilmiş) ümmetim.
 

İş bu halini cihanın
(dünyanın) biliniz  * (e)Ger sizin var ise irfanınız (Derin bilginiz)
Bir yaramaz fiili tağyir etmedin
(değiştirmedin) * Ahiret başında tedbir itmedin
Bilürüz çünki(m) oluruz akibet
(son) * Çürüyüb toprak oluruz akibet (son)

S.Çelebi_Hayatı Tarihçe  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ses1 Ses2
geri mevlid ileri
mico_tasarım