S.Çelebi_Hayatı Tarihçe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ses1 Ses2

مناجات-Münacat-Dua
mevlid_1a.jpg (11192 bytes)

Allah adın(ı) zikr idelim (analım) evvela * Vacib o(l)dur (gerekir) cümle (bütün) işde (işte) her kula
Allah adın
(ı) her kim o(l) evvel a(o)na  * Her işi asan (kolay) i(e)der (eder) Allah a(o)na
Allah adı olsa her işin önü
* Her giz (iş) ebter (boş-kesik) olmaya anın (onun) sonu
Her nefeste Allah adın di
(de-söyle) müdam (devamlı) * Allah adıyle olur her iş temam(tamam)
 
mevlid_1b.jpg (11333 bytes)
Bir kez Allah dise (dese) şevkile lisan (dil)* Dökülür cümle (bütün) günah misli hazan (sonbahar misali)
İsm-i Pakin
(temiz adın) Pak olur zikreyleyen * Her murada (isteğe) erişir "Allah" diyen
Aşk ile gel
(ş)imdi Allah idelim (edelim-söyleyelim) * Derdile gözyaş ile AAh i(e)delim
O(la) kim rahmet kıla
(acıya) o(l) padişah * O(l) Kerim(u)(çok cömert),  o(l) Rahim(u) (çok merhametli),  o(l) İlah
 
mevlid_1c.jpg (12954 bytes)
Birdir o(l) birliğine şek (şüphe) yok dur(ur) (yoktur)* Gerçi yanlış söyleyenler çok dur(ur) (çoktur)
Cümle alem yoğ (yok) iken o(l) var idi * Yaradılmışdan ğani (Zengin), Cebbar (istediğini yapan) idi
Var iken o
(l), yok idi ins-ü melek (insan ve melek)
*
Arş-u Ferşu (arş ve yeryüzü) ay-u gün (ay ve gün) hem nüh (dokuz) felek (gezegen)

Sun' ile
(yapmakla) bunları o(l) var eyledi  * Birliğine cümle (herkes) ikrar eyledi (kabul etti)
Bari (hususiyle) ne hacet kılavuz sözi çok  (Sözü çok olan kılavuza ihtiyaç yok)
*
Birdir o(l), ki(m) a(o)ndan artık (ondan başka) Tanrı yok

S.Çelebi_Hayatı Tarihçe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ses1 Ses2
     
mico_tasarım