mevlid

S.Çelebi_Hayatı Tarihçe  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ses1 Ses2

mevlid_2a.jpg

Ey Azizler(Kıymetli büyükler)  işte başlarız söze * Bir vasiyyet kılaruz (ederiz) illa (ancak) size
O
(l) vasiyyet kim(e) direm (diyem) her kim tuta * Misk gibi kokusu canlarda tüte
Hak Teala
(Yüce Allah) Rahmet eyleye (acıya) a(o)na
 * Kim beni o(l) bir dua ile ana
Her ki diler
(arzular) bu duada buluna * Fatiha ihsan ide (hediye ede), Süleyman (Mevlidin yazarı) kuluna

Mevlidi Şerifin yazarı Süleyman Çelebi hazretlerinin ruhu için,
bu mevlidi okuyan, okutan ve burada bulunan müslüman kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhları için ve Allah rızası için El-Fatiha
الفاتحة
 
mevlid_2b.jpg
Hak Teala çün (ne zaman ki) yarattı Ademi * Kıldı (yaptı) Ademle müzeyyen (süsleyerek) alemi
Adem'e kıldı
(yaptı) Feriştehler (Melekler) Sücud (Secdeler) 
*
Hem a(o)na çok kıldı (verdi) o(l) lütf issi
(lütuf sahibi) cud (cömert)
Mustafa
(nın)(SAV)  nurunu (Ademin) alnında kodu (alnına koydu) * "Bil Habibim (Dostumun) Nurudur, bu Nur." didi(dedi)
 
Kıldı (durdu) O(l) Nur, anın (onun) alnında karar * Kaldı anın (onun) ile nice Ruzigar (zaman)
 
Sonra Havva alnına nakl etti bil * Durdu anda (onda) dahi nice ay u yıl (ay ve yıl)  
Şit doğdu ana
(ona) nakl etti nur  *  Anın (onun) alnında tecelli kıldı (göründü) Nur.
Erdi İbrahim u
(ve) İsmaile hem * Ta olunca Mustafa'ya (SAV) muntakil (nakil olunmuş)
Geldi çün
(ne zaman ki) o(l) Rahmetellil Alemin (Alemlerin rahmeti) * Vardı Nur a(o)nda karar etti hemi(e)n.

S.Çelebi_Hayatı Tarihçe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ses1 Ses2
   
mico_tasarım