mevlid

S.Çelebi_Hayatı Tarihçe  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ses1 Ses2

ولادة النبي و رسالة النبي-Viladetun Nebiyyi ve Risaletun Nebiyyi

mevlid

Amine hatun Muhammed (SAV) A(n)nesi * O(l) sadeften (inci kabuğu) doğdu o(l) dürdanesi (inci)
Çünkü Abdullah'tan oldu hamile
* Vak(i)t erişti hefte vu eyyam (hafta ve günler) ile
Hem Muhammed
(SAV) gelmesi oldu yakin * Çok alametler belü(i)rdi gelmedin
O
(l) Rebiulevvel ayın nicesi * Onikinci gece isneyn (pazartesi) gecesi
Dedi "gördüm" o(l) habibin (sevgilinin) A(n)nesi * Bir acep (acayip) nur, ki(m) güneş pervanesi
mevlid
Berg(şimşek) urup (çakıp) çıktı evimden nagehan  (ansızın) * Göklere dek nur ile doldu cihan 
Hem hava üzre
(üzerine) döşendi bir döşek  * Adı Sündüs döşeyen a (onu) melek 
Üç alem (nişan-bayrak) dahi dikildi üç yere   * Her birisi ideyim (söyleyeyim) nerden nere
Mağrib u Meşrikte
(Batı ve Doğuda) ikisi anın (onun) * Biri damında dikildi Kabe'nin
Bildim onlardan ki, o
(l) halkın begi (reisi)  * Ki(m) yakın oldu cihana gelmeyi.
 
mevlid
İndiler gökten melekler saf saf * Kabe gibi kıldılar (yaptılar) evim tavaf
Yarılıp duvar çıktı nagehan (ansızın) * geldi üç Huri, bana oldu ayan (görünür)
Çevre yanıma gelip oturdular 
* Mustafa'yı (SAV) birbirine muştular (müjdelediler)
Bu senin oğlun gibi kadri cemil (güzel takdirli) 
*
Bir anaya vermemiştir, o(l) CELİL (Sonsuz büyük, yüce Allah)
 
Ulu devlet buldun, ey dildare (sevgili) sen 
*
Doğiserdir (doğacaktır) senden o(l) Hulk-ı Hasen (güzel ahlaklı)
Bu gelen İlm-i Ledün
(1)  sultanıdır  *  Bu gelen Tevhid-u İrfan Kanıdır (Tevhid ve irfan kaynağıdır) .
Vasfını bu resme tertib ettiler
* O(l) mubarek nuru terğib ettiler (şevklendirdiler)
Amine (i)der çü
(dikkat) vakt oldu tamam  
*
Ki(m) vücuda (meydana) gele, o(l) Hayr-ul Enam (yaratılanların en hayırlısı)

 (1) Allah tarafından hususi bir şekilde ihsan olunan, gizlilikleri ve ilahi sırları gösteren bir ilim.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

S.Çelebi_Hayatı Tarihçe  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ses1 Ses2

  mevlid 
mico_tasarım