mevlid

S.Çelebi_Hayatı Tarihçe  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ses1 Ses2

Susadım gayet hararetden (sıcaktan) kati (kesin) * Sundular bir cam (kadeh) dolusu şerbeti
Kardan ak
(beyaz) idi ve hem soğuk idi
* Lezzeti dahi şekerde yok idi
İçdim anı
(onu) oldu vucudum nura ğark (nurla kaplandı) * Edemedim kendimi nurdan fark

* DOĞDU O(L) SAATTE O(L) SULTAN-I DİN (Dinin Sultanı - HZ.MUHAMMMED-SAV)  
*
Nura Ğark oldu (nurla kaplandı) semavat-u Zemin (Gökler ve yer) 
* Sallu aleyhi ve sellimu teslima (Ona salat ve selam ediniz)
* Hatta Tenalu Cenneten ve naima (Cennete -ve nimete kavuşuncaya kadar)
Yaradılmış cümle (hepsi) oldu şaduman (mutlu)  * Gam (tasa) gidüb (yok olup) alem yeniden buldu can
* Cümle zerrat-ı cihan (dünyadaki zerreler) idüp sada (seslenip)   
* Çağruşuben (bağırarak) dediler ki(m) Merhaba 
Merhaba ey Ali sultan (yüce Sultan) Merhaba   * Merhaba ey Kan-ı İrfan (İrfan Kaynağı) Merhaba
* Merhaba ey Kurrat-ul Ayni (Gözümün nuru) Halil (dost)  
* Merhaba ey Has-ı Mahbub-i Celil (Allah'ın içten sevdiği)

* Merhaba ey cümlenin (herkesin) matlubu (istediği) sen  
*
Merhaba ey Halik'ın (Yaratıcının) mahbubu (sevdiği) sen
Merhaba ey can-ı canan (sevgilinin dostu) Merhaba * Merhaba ey derde derman merhaba
Merhaba ey asi ümmet melcei
(sığınağı)
* Merhaba ey çaresizler eşfei (şefaatçisi)
* Merhaba ey Rahmetellil Alemin (Alemlere Rahmet ) 
*
Merhaba sensin şefial Müznibin (günahkarların şefaatçisi)
* Ey Cemal-i gün (çeşit çeşit güzellik) yüzü Bedr-i Münir (parlak - dolunay)
*
Ey Kamu (bütün) düşmüşlere sen destgir (yardımcı)
Destgirsin
(Yardımcısın) kamu (tüm) üftadenin (düşkünlerin)  
* Hem penahı (sığınacak yeri) bende-i azadenin (azad kölenin)

Ey gönüller derdinin dermanı sen * Ey yaradılmışların Sultanı sen
(E)GER DİLERSİZ BULASIZ ODDAN NECAT (ateşten kurtuluş)   
*  AŞK İLE DERDİLE EDİN ESSALAT (DUA)

Essalatu vesselamu aleyke ya Rasulallah.
Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah.
Essalatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel-ahirin.

-Salat ve selam sana olsun ey Allahın elçisi,
-Salat ve selam sana olsun ey Allahın sevgilisi,
-Salat ve selam sana olsun ey Öncekilerin ve sonrakilerin Efendisi.

Çünkü o
(l) mahbub-u Rahman-ı Rahim (Rahman ve Rahim Allahın sevgilisi) 
* Kıldı dünyayı cemalinden (güzelliğinden) Naim (bir çeşit cennet)
* Birbirine müjdeley(ip)u her melek
*
Raksa girdi (oynamaya başladı) şevk-i Şadından (arzu ve sevinçten) Felek (gök)

S.Çelebi_Hayatı Tarihçe  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ses1 Ses2
  mevlid 
mico_tasarım