mevlid

S.Çelebi_Hayatı Tarihçe  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ses1 Ses2

İş(te) bu heybetden Amîne hûb-rû (güzel yüzlü) * Bir zamân aklı gidüp geldi gerü(i)
Gördi gitmiş hûriler hiç kimse yok
* Görmedi oğlı(n) tezarru' (yalvardı) kıldı çok
Hûriler aldı tasavvur
(düşünce) kıldı o(l) * Hayret içre (içinde) çok tefekkür (derin düşünce)  kıldı o(l)
Çevre yanın isteyü kıldı nazar
(bakış) * Gördi ki(m) bir köşede Hayr-ül-beşer (insanların hayırlısı)
 
Şöyle Beytullâh'a (Allah'ın evi)  karşı o(l) Resûl (Allah'ın elçisi)
*
Yüz yere (v) urmuş ve secde kılmış o(l)
Secdede başı dili tahmîd
(hamdeder)  (i)der * Hem getürmüş parmağın tevhîd (Allah'ı birler) (i)der
Debrenür
(kıpırdar) dudakları söyler kelâm (Söz) * Anlayamazdum ne dirdi (derdi) o(l) hümâm (Aslan)
Kulağum ağzına
(v) urdum dinledim * Söylediği sözi o(l) dem (an)  anladım
 
Di(e)r ki ey Mevlâ yüzüm tutdum (çevirdim) sana * Ya İlâhî ümmetim virgil (ver)  bana
Hakka bağlayub gönülden himmeti
(yardım isteği) * Di(e)r idi vâ ümmetî
(ah ümmetim) vâ ümmetî
Tıfl
(çocuk) iken o(l) dilerdi ümmeti(n) * Sen kocaldın (yaşlandın) terk i(e)dersin sünneti(n)
Ümmetim didi
(dedi) sana çün(ki) Mustafâ * Vir salâvat (salavat-dualar et) sen de a(o)na bul safâ
 
Mekke kavmi uluları bî-hilâf (muhalefetsiz) * o(l) gice Kâ'be'yi kılurken tavâf
Secde kıldı, Kâ'be gördi hâs ü âm
(herkes)
*
Düşmedi bir taşı, huş kıldı (canlandı) kıyâm (ayağa kalktı)
Rükni rükne
(köşesi köşesine) Kâ'be'nün virdi selâm
* Didiler kim toğdı (doğdu) o(l) Hayr-ül-enâm (halkın hayırlısı)
Kâ'be bir savt itdi
(ses çıkardı) ol dem (an) nâgehân (ansızın)
*
Di(e)di toğdı (doğdu)
bu gice şems-i cihân
(dünyanın güneşi)


Yalın ayak baş açuban (açarak) saf u (ve) saf * Eyleyiser (yapsın) ümmeti(n) beni tavâf
Pak idüb
(temizleyip) putdan küfürden o(l) rasul (elçi) * Kurtarıser beni müşriklerden o(l)
Fahr-i âlem
(alemin övüncü)
i(e)rdi çün (artık) kırk yaşına
*
Kondı pes (şimdi) tâc-ı nübüvvet (peygamberlik tacı) başına
İndi Kur'ân âyet âyet beyyinât
(deliller)
*
Zâhir oldı (ortaya çıktı) nice dürlü (türlü) mu'cizât (olağanüstü olaylar)

S.Çelebi_Hayatı Tarihçe  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ses1 Ses2
  mevlid 
mico_tasarım