geri mevlid ileri

S.Çelebi_Hayatı Tarihçe  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ses1 Ses2
.
وفات النبي-Vefatın Nebi

Gel beru (yanaş) ey aşkı irfan-ı vefa ( Derin bilgi ve vefa Aşkı)  
*
Gel beru erbab-ı irfan-ı safa ( Derin bilgi ve gönül şenliği sahibi kişiler)
İş bu firkatli
(ayrılık veren) sözi güş (yok) idelim * Derd ile aah eyleyub (edip) cuş (davranalım) idelim Akıtalım gözümüzden yaşları * tazelensün bağrımızın (göğsümüzün) başları
Ağlayub a
nın (onun) için görmez olan
*
Yarın o(l)dur Hak (Allah) cemalini (yüzünü) gören
Pes
(şimdi) bu nakliyle rivayetdir haber
*
Çün (zira) bu fani (yok olacak) mülkde o(l) hayrül beşer (İnsanların hayırlısı)

 
Vakt irişdi (zaman geldi) dünyadan kıla sefer (yolculuk yapa) * O(l) güneş yüzlü o(l) elli kamer (ay)
Her ki(m) o(l) sultan için yaş indire

*
Başı anın (onun) Tamu (ateş) odun(u) söndüre
63 yaşına girdi o(l) Habib
(sevgili)
*
o(l) Şerif (şerefli), O(l) Latif (zarif ince hassas), O(l) Tabib (Doktor)
Geldi Cebrail Haktan emr ile
* söyledi anda (o anda) Rasule (Peygambere) lütfile (nazikçe)

 
Didi (dedi) sana Zül Celal ( Büyüklük sahibi ALLAH) itdi (söyledi) selam
*
Şöyle bilsin didi (dedi) o(l) Hayrul enam (yaratılmışların hayırlısı)
Ben ona key kati
(kesinkes) müştak (arzu ve istekli) olmuşam
* Cümle (bütün) halkı ona bende (köle) kılmışam
Bu sözü çün ki(m)
(bu şekilde) işitdi o(l) Muin (Yardımcı) * Kalbi mahzun oldi O(l) Şahin hemin (hemen)
O(l) mubarek gözlerinden dökti yaş
* Cuş idiben (davrandı) ağladi hem dağile taş
 
Hüznile (üzülerek) girdi içeru evine  * Fatıma andeydi (ordaydı) geldi yanına
Didi
(dedi) ey canım baba halin nedir? * Hasta mı oldi vucudin nicedir (nasıldır).
Didi
(dedi) ki(m) Ya Fatıma yanar tenim * dosta ulaşmak diler canım benim
Hücreyi
(odayı) ashab (arkadaşları) ederlerdi tavaf  (dolaşırlardı)
* Ağlaşurlardı duruver safi saf (saf saf)

S.Çelebi_Hayatı Tarihçe  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ses1 Ses2
geri mevlid ileri
mico_tasarım