geri mevlid ileri

S.Çelebi_Hayatı Tarihçe  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ses1 Ses2

Ay n(e)olaydı böyle göri(e)cek sizi * Anamız doğurmamış olsa bizi
İ(e)rdi bu hal üz(e)re iken Cebrail (AS)
 
*
Didi (dedi) ki(m) sana selam itdi (söyledi) Celil (Sonsuz büyük, yüce Allah)
Sordu halini dahi didi Çalab
(Allah) * Gör Habibim (sevgilim) ne kılu(a)r benden taleb
Ümmetimi dilerem Hak'dan didi
(dedi) * Diledigim bu dur(ur) çokdan beri
Giru (geri) Hak'ka vardı geldi Cebrail (AS)

*
Didi ki(m) sana selam itdi (söyledi) Celil (Sonsuz büyük, yüce Allah)
Hak Teala (Yüce Allah) sana çok lutüf işledi * Ol yazıklu (günahlı) ümmetin bağışladı
Hem kıyamette cemi' (bütün) Enbiya (Peygamberler)
 
*
Çağrişuben (bağrışarak) nefsi nefsi (nefsim, nefsim) söyleye
İlla
(ancak) yüz tutub(p) Muhammed (sav) Hazreti * (İ)de ki(m) Vaa Ümmeti (ah ümmetim) , Vaa ümmeti
Ümmet isen hizmeti eyle tamam
* Aşk ile di (söyle) essalatu ves-selam (Salat ve selam)
 
Cebrail(AS) geldikte Hak'dan emrile * Gelmiş idi anda (orada) Azrail AS) bile
Taşradan içeru(i)ye kıldı nida (seslendi)
 
*
Didi (dedi) ki(m) Ya Ehle Beyti Mustafa (Ey Mustafa'nın (sav) ev halkı)
İzniniz varmı içeru
(i) girmeye * O(l) Münevver (Nurlanmış) Hub Cemali (güzel yüzü) görmeye
Fatıma(RA) (i)der eya miskin garib
(Ey yoksul garip) * Kati hastadır Rasul çeker teab (halsizlik)
 
Var işine ey kar(ın)daşım arab * Bunda biz ağlaşuriz her ruz-i şeb (gündüz ve gece)
Bir dahi çağırdı dir (der) ki(m) gitmezem
* Mustafa'yı (SAV) görmeden terk i(e)tmezem
Fatıma didi
(dedi) a(o)na kimsin aceb (acaba) * Didi (dedi) bir arabiyem (bedeviyim) ki(m) hoş edeb (edepli)
Maslahat (maksat) var içeru(i) girsem gerek
* Aşıkı maşuka (sevgiliye) ir görsem gerek
 
 

Ey benü
(i)m devletlü (refah ve nimet sahibi) babam ki(m) dür(ür) o(l) * İçeru(i) girmek(lik) ister Ya Rasul
Mustafa (SAV) didi (dedi) Eya canu ciger
(Ey canım cigerim) * O(l) gelen Arabidir sandın meger
O(l) gelendir i
(e)den oğullar yetim * Canlar alub (alıp) tenleri kılan ramim (çürük)

S.Çelebi_Hayatı Tarihçe  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ses1 Ses2
geri mevlid ileri
mico_tasarım