mevlid

S.Çelebi_Hayatı Tarihçe  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ses1 Ses2

Söyleşü(i)rken Cebrail (AS) ile kelam * Geldi Refref (manevi bir binek) önüne verdi selam
Aldı o
(l) Şah-ı Cihanı (Dünyanın padişahını) o(l) zaman * Sidreye gitti ve götürdü hema(e)n
Gördü Gök ehli ibadette kamu
(hepsi)  * Her biri bir türlü (i)taatte kamu (hepsi)
Kimi Tehlil
(La ilahe illallah) kimi Temcid okur (La havle vela kuvvete illa billahil aliyyul Azim)
* Kimi Tesbih (Subhanallah) kimi Tahmid (Elhamdulillah) okur
Kimi Kıyamda
(ayakta), kimi kılmış Ruku * Kimi Hakka secde kılmış ba huşu (huşuyla)
Kimisini Aşk-ı Hak (İlahi aşk) almış dur(ur)
*
Va lehu (ona vah) hayran-u mest (kendinden geçmiş) kalmış durur

 
Hep Gök ehli cümle (hepsi) karşu(ı) geldiler (karşıladılar) * Mustafa'ya (SAV) izzet (saygı gösterip) ikram kıldılar
Merhaban Bik
(sana merhaba) Ya Muhammed (SAV) di(e)diler
*
Ey şefaat Kanı (şefaat sahibi) Ahmet(SAV) dediler
Her biri kut(lu)ladı miracını
* Dediler ge(i)ydin saadet tacını
Yürü ki(m) meydan sesindir bu gi
(e)ce * Sohbet-i sultan (Sultanla sohbet) senindir bu gi(e)ce
İ
(E)rmedi evvel gelen bu devlete * Kimse layık olmadı bu rifate (yüksek rütbeye).
 
Çünki kamusin (hepsini) görüp geçti öte * vardı erişdi o(l) Ulu Hazrete
bi huruf-i lafz-ı savt
(harfsiz, sözsüz, sessiz) o(l) padişah
* Mustafa'ya (SAV) söyledi bi iştibah (benzetilemeyen bir şekilde)
Dedi ki
(m) mahbubu matlubun (sevdiğin ve istediğin) bene(i)m
* Sevdiğin can ile mabudun (ibadet edeceğin) bene(i)m
Bilmezem bu yolları ben nideyim
* Kim (hem) garibem bunda kande (nereye) gideyim
Gi
(e)ce gündüz durmayub (durmayıp) istediğin  * N(e)ola ki(m) "görsem cemalin" didigin (dediğin)
 
Gel Habibim (Sevgilim) sana aşık olmuşam * Cümle halkı sana bende (köle) kılmışam
Ne muradın
(isteğin) var ise kılam reva (yerine getireyim) * Eyleyem bir derde bin türlü deva (çare)
Mustafa (sav) dedi Ey "Ya Rabberrahim"
(Ey sonsuz merhametli Allahım)
*
Ey hata-buş (noksansız), A'tası (ihsanı) çok (olan) Kerim (sonsuz cömert)

S.Çelebi_Hayatı Tarihçe  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ses1 Ses2
mevlid
mico_tasarım