mevlid

S.Çelebi_Hayatı Tarihçe  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ses1 Ses2


Cebrail çün (ne zaman ki) cennete vardı revan (hemence) * Gördü ki(m) kırkbin burak otlar hema(e)n
İçlerinden bir burak ağlar kati
(çok) * Yi(e)mez içmez kalmamış hiç takatı
Gözlerinden yaşı ceyhun
(nehir) eylemiş * ciğerini derd ile hun (kan) eylemiş
Dedi Cebrail, nedir ağladığın?
* Hüz(ü)n ile can u (ve) ciğer dağladığın.

 
Baki (kalan) yoldaşın yiyip içip gezer * Sen inlersin, di(e) canın ne sezer
Dedi, kırkbin yıl durur ki
(m), ya Emin
* Aşk dur(ur) (aşkdır) bana yemek içmek hemi(e)n
Nagehan
(ansızın) bir ün (ses) işitti kulağım
* O(l) zamandan (beri) bilmezem sağ u (ve) solum
Ya Muhammed (SAV) deyuben
(diyerek) çağırdılar
* Bir sa(e)da birle yürekler deldiler.
 
O(l) zamandan bilmezem ki(m) n(e)olmuşam * o(l) adın ıssına (sahibine) aşık olmuşam
Yüreğim içinde eridi yağım
* Aşık oldu görmeden bu kulağım
Cenneti başıma aşkı dar eder
* İşimi leyl ü nehara (gece ve gündüze) uş-u zar (ağlayıp inleyen) eder
Gerçi zahir
(görünüşte) cennet içre (içinde) dururam
* ma'ninde (manada) narın (ateşin) azabın görürem

 
(E)Ger i(e)remezsem visaline (kavuşmaya) anın (onun) * Udiserem (ederim) terkini can-u tenin (bedenin canını)
Cebrail
(i)der Burağa Ey burak * Verdi Hak maksudunu (isteğini) kılma firak (ayrılık)
Kimde ki
(m) aşkın nişanı var durur * Akibet (sonuçta) maşuka (sevilene) anı (onu) ir görür (eriştirir)
Gel beru (buyana) maşukuna (sevdiğine) ir
(kavuş) göreyim
*
Yüregin zahmine (yarasına) merhem urayım (süreyim)

 
Aldı Cebrail burağı o(l) zaman * Ta cenab-ı Ahmede (Hz.Muhammed-sav) geldi hema(e)n
Hak selam etti sana Ya Mustafa (SAV)
*
Ki(m) mubarek hatırın bulsun safa
Dedi ki
(m) gelsin konuklaram anı (onu)
* Arşımı (tahtımı - hükümranlığımı) seyreylesin görsün beni
Bu gi
(e)ce zahir olur (ortaya çıkar) esrar-ı Hak (Hak'kın sırlarını)
*
Gösteriserdir
(Gösterecektir) Sana Didarı (yüzünü) Hak
Zemzemiyle doldu Kevn
(varlık) ile mekan
* Arşa varır di(e)diler Fahr-ı Cihan (Dünyanın övüncü)

S.Çelebi_Hayatı Tarihçe  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ses1 Ses2
mevlid
mico_tasarım