geri mevlid ileri

S.Çelebi_Hayatı Tarihçe  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ses1 Ses2
.
دعاء مولد الشريف-
Duau Mevlidi Şerif

Haza Duai mevlidinnebi Sallallahu teala aleyhi ve sellem.
Bu Dua, Hz. Peygamberin Mevlid duasıdır. ( Yüce Allah'ın salat ve selamı üzerine olsun)  
 
Elhamdu li veliyyihi vessalatu vesselamu ala nebiyyihi ve ala alihi ve itratihi ecmain. Cenabu
(Hamd Onun dostuna ve salat u selam O'nun Peygamberine ailesine, tüm soyuna olsun)
Cenabu Erhamurrahimin (Merhamet edenlerin en merhametlisi Allah'ım) Habibi Ekrem (En sevgili kulun) ve Nebiyyi muhterem(SAV)(en saygın peygamberinin)hürmetine
Kıraat olunan
(okunan) Mevlid-i Şerifi (Şerefli Mevlidi) ve Kuran-ı Hakimi(Hikmetli Kuranı) Dergah-ı İzzetinde (Şerefli makamında) Kabule karin (yakın) eyleye. Hasıl
Olan
(oluşan) ecrü ve mesübatı(sevap ve mükafatları) O(l) Seyyidül kevneyn(İki alemin efendisi) Rasulüs sakaleyn(İns ve cinlerin Peygamberi) İmamül Harameyn (Mekke ve Medinenin önderi)  (SAV)
  Ravza-i Mubarekelerine
(Kutsal Cennet Bahçesihükmünde kabir makamına) tarafımızdan fakir(ane) ve aciz(ane) (olarak)  ihda (hediye) eyledik.
 
Rabbimiz vasıl eyleye (ulaştıra) . Ruhu Seyyidil enamı (Mahlukatın Efendisinin ruhu) cümlemizden (hepimizden) hoşnud(t) ve sayei şefaatin (şefaat gölgesinin)
üzerimize sayeban
(gölgelik) eyleye. İndi Rasulullahda (Peygamberin yanında) makbuliyet (kabul edilmişlik) ve mahbubiyet (sevilmişlik) müyesser (kolay)
eyleye. Ve sair
(diğer) enbiyayı izam(Büyük Peygamberler) ve rusuli kiram (Cömert-şerefli Peygamberler) aleyhimussalatu vesselam (Salat-Selam olsun)  hazeratının (hazretler)
Ervah-ı şerifelerine
(şerefli ruhlarına) ikram eyleye. Ali ezvac-ı tahirat (Peygamberin tertemiz eşleri) ve Ashab-ı Güzin (Seçkin Arkadaşlar)
Ve ensari
(Medineli Sahabeler) Muhacirin (Mekkeden göçedenler)  Tabiin (Sahabeyi görenler) ve Eimmei Müctehidin (İçtihad eden İmamlar) Ridvanullahi Teala aleyhim ecmain (Allah-cc hepsinden razı olsun.).
 
Hazeratının (Hazretlerinin) ruhlarına ikram eyleye. Ve Evliyai (Ermişlerin) Arifin (Ariflerin) Müridin (Müridlerin) Mensubin (İlgililerin)
  Kaddesallahu ervahahum
(Allah sırlarının kutsallığını arttırsın)  hazeratlarının (Hazretlerinin) ervahına (ruhlarına) isal eyleye (akıta) . Ve alel husus (özellikle)
Bu cemiyetimize
(Topluluğumuza) bais (sebep olan) ve badi (sebep) zatı şerifin (şerefli kişinin) sayini (gayretini) meşkur (teşekküre değer) , zenbini mağfur (günahını afedilmiş) , amelini
Makbul
(kabul) eyleye. Suri (maddi) ve manevi müşkülatlarımızı (sorunlarımızı) hallü (çözüp) asan (kolay) eyleye.

S.Çelebi_Hayatı Tarihçe  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ses1 Ses2
geri mevlid ileri
mico_tasarım