geri mevlid ileri

S.Çelebi_Hayatı Tarihçe  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ses1 Ses2

O(l)dur ol ki(m) mamuri (yapılanı) viran (yıkan) i(e)den * O(l)dur o(l) ki(m) gözyaşın umman (deniz) i(e)den  
Cam-ı mevti (Ölüm kadehini) sunan o(l)dur Ademe (insana) * Nar-ı Firkat (ayrılık ateşi) salan o(l)dur Ademe
Adı Azrail (AS) dür(ür) gelsü
(i)n beri * Ki(m) ne cin kurti(u)lur a(o)ndan ne peri
Fatıma a(o)na kapu(ı) açdı revan (giden)
 * Girdi Azrail(AS) içeru(i) o(l) zaman
O(l) vakit didi (dedi) Rasuli mücteba (Seçilmiş Peygamber) * Ey Emin hoş geldin (ş)imdi merhaba  
Sordi(u) kabz (can almak) içü(i)n mi geldin Ya (ey) Melek * (Ve)Ya ziyaret mi dür(ür) ancak dilek
Didi
(dedi) gelmişem ziyaret i(e)tmege * İzin olusa kabz idüben (can alarak) gitmeye
Hak buyurdi (Allah(CC) emretti) Ben sana olam Muti
(İtaatkar)
*
Her ne di(e)rsen anı (onu) tute(a)m Ya Şefi' (Ey Şefaatçi)

 
Didi (dedi) Azrail'e (AS) o(l) dem O(l) hümam (işe sıkı sarılan) 
*
Dilerem senden ila yevmil kıyam (Kıyamet gününe kadar) 
Ben çekeyim ümmetim çün (için) zahmeti * Kıl terahhum (merhamet ve şefkat göster) a(o)nları tutma kati (sert)
Bana kıy a
(o)nlara kıyma Melek * Evvel ahir (başında ve sonunda) bu dur(ur) senden dilek
Hak Tealadan (Yüce Allah'tan(cc)) nida (ses, çağrı) geldi hemi(e)n

*
Ya Muhammed (SAV) didi (dedi) Rabbul Alemin (Alemlerin Rabbi-terbiye edicisi)

 
Gam yeme (dert etme) ki(m) Ya Habib (Ey sevgili) olma melul (üzgün) * Her ne ki(m) sen diledin oldi(u) kabul  
Didi (dedi) Ashaba O(l) Hayrul Enam (Yaratılmışların hayırlısı)  * Ümmetime kılasuz (söyleyin) benden selam
Ey beni Can ile seven ümmetim
* Hem seve canı gibi her sünnetim
Her işi bunlara talim eyledi
(öğretti) * Dahi canın Hak'ka (Allah(cc)a ) teslim eyledi.

 

Çün
(ne vakit) sefer kıldı cihandan Mustafa(SAV) * Dünyadan hiç kimse ummasu(ı)n vefa  
Her nedenlü(e) çok yaşarsa bir kişi  * Akibet ölmek dur(ur) anın (onun) işi
O(l) Muhammed (SAV) hürmeti çün
(için) Ey Hüda (Ey hidayet veren ALLAH(CC))
*
Eyleme bizi Muhammed'den (SAV) cüda (ayrı)
Bize Anın (onun) izzetiyle izzet it
(hürmetiyle hürmet et)
*
Fazlınla (karşılıksız iyilikle) cümlemize (hepimize) Rahmet it (et).


Hem Süleyman fakire rahmet it
 (et) * Yoldaşı(n) iman, durağı(n) cennet it (et) 
Tanrıdan yüzbin tahiyyatu selam (selam ve dualar)  * O(l) Rasulün ruhi(u)na her subhi şam (sabah ve akşam)
Olsun aline
(Ailesine) dahi Ashabına (Arkadaşlarına)
*
Tabiiin (Ashabı görenlere) Ensarı (Medineli Arkadaşlarına) hem Ahbabına (sevdiklerine)
Ümmetinden razı olsun Ol Muin (Muhtaçlara yardım eden Allah-cc)

*
Rahmetullahi aleyhim ecmaiin - ( Allah'ın Rahmeti Onların hepsinin üzerine Olsun. Amin)

(E)GER DİLERSİZ BULASIZ ODDAN NECAT
(ateşten kurtuluş)   
*  AŞK İLE DERDİLE İ(E)DİN ESSALAT

Essalatu vesselamu aleyke ya Rasulallah.
Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah.
Essalatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel-ahirin.

-Salat ve selam sana olsun ey Allahın Elçisi,
-Salat ve selam sana olsun ey Allahın Sevgilisi,
-Salat ve selam sana olsun ey Öncekilerin ve sonrakilerin Efendisi.

S.Çelebi_Hayatı Tarihçe  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ses1 Ses2
geri mevlid ileri
mico_tasarım