geri mevlid ileri

S.Çelebi_Hayatı Tarihçe  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ses1 Ses2

Bize gel oldi(u) o(l) yüce Mevladan * Ashablarım size olsun elveda
Buni(u) didi (dedi) yaşlar toldi (doldu) gözi(ü)ne * Bir figan düşdi(ü) halkın özi(ü)ne
Hasan'la Hüseyn'i (RA) almış dizine
* Kuzularım size olsun Elveda
Çağırın Bilal'e(i)(RA) gelsü(i)n yanıma
* Yükümü yüklendim bindim atıma
Helalim Aişe(RA), kızım Fatıma(RA) * Ehl-i Beytim (RA) (Ev halkım) size olsun Elveda
Çağırın Bilal'e(i)
(RA) Sala virsün (Sala okusun)   * Ali(RA) yusun (yıkasın), Fadlı(RA) suyumu ko(y)sun
Ebubekir(RA) dursun namazım kılsu
(ı)n * Ashablarım (RA) size olsun Elveda
Terazü(i)nin sağ yanına oturur
* Zebaniler tutar tartar getürür (getirir)
Ümmet olanların işin(i) bitür * Ümmetlerim size olsun Elveda
Ebubekir
(RA) ider (söyler) Ey Piri Fani (Fani ihtiyar)  * Veren alu(ı)r imiş bu tatlu(ı) canı
Firdevs-i alada
(Yüce firdevs cennetinde) buli(u)n siz beni * Ashablarım size olsun Elveda
 
Geldi girdi eve O(l) Şah-ı Cihan (Dünyanın padişahı) * Dolmişdi (dolmuştu) evin içi dışı figan (feryat)
Fatıma
(RA) ah edüb(ip) anda (orda) ağladı * Babasının boynuna el bağladı
Ağlayuben didi
(ağlayarak dedi) Ey canım baba * Gönlümün eğlencesi canım baba
Ölme sen senin (i)çü(i)n ben öleyim
* Sen sağ ol ben sana kurban olayım
 
 

Mustafa (SAV) didi
(dedi) Ya Fatıma(RA) canım benim * Sil yaşını ağlama canım benim
Böyle deyü(i)b yaş ile toldi (doldu) gözi(i)
* Didi (dedi) kani (nerde) o(l) iki körpe kuzi(u)
Yanıma gelsü
(i)n Hasan ile Hüseyin(RA) * Ki(m) bu gönlüm gamın(ı) a(o)nlar keser
O(l) iki mahı (ay parçasını) varub (gidip)  getü(i)rdiler
* Mustafa'nın (SAV) yanına yetürdiler (ulaştırdılar)
Didiler
(dediler)  ki(m) Ey dede noldin (ne oldun) bugün * Yüregimize bizim urdin dügün (düğüm)

S.Çelebi_Hayatı Tarihçe  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ses1 Ses2
geri mevlid ileri
mico_tasarım