Patani Müslümanları

Patani; Malezya, Senegal, Endonezya ve Brunei içine alan Malay Yarımadası’nın bir parçasıdır.
02/07/2009 - 12:29
Haber Merkezi / SÜTUN HABER

Patani- COĞRAFİ KONUMU:

Patani; coğrafi konumu itibari ile güneydoğu Asya’da ekvator çizgisinin 5º-8º paralelleri arasında bulunmaktadır.

Patani; Malezya, Senegal, Endonezya ve Brunei içine alan Malay Yarımadası’nın bir parçasıdır. Güneyinde Malezya ve kuzeyinde Tayland bulunan Patani Topraklarının batısında Hint Okyanusu ve doğusunda Çin Denizi yer almaktadır. Patani, Tayland’ın işgalinden önce 50 bin kilometre karelik bir alana sahipti. İşgalden sonra ise Patanililer 16 bin kilometre karelik bir alanda yaşamaya başladılar. Bugün Patani Halkı’nın yaşadığı topraklar 4 eyaletten oluşmaktadır. Bu eyaletlerin isimleri; Yala, Naratiwat, Stol ve Songkhla’dır.

Geri kalan bölgelerde ise Tayland Hükümeti’nin Patani Halkı’na baskı oluşturmak için bölgeye gönderdiği ve burada yerleşim kurdurduğu Taylandlı göçmenler yaşamaktadır. Patani’nin ikliminde tropikal bölge iklimi görülmektedir. Mevsimler genellikle yağmurludur ve bölge verimli topraklara sahiptir.  Tarihi ve etnik açıdan Patani’de yaşayanlar Malay Halkı’ndan sayılmaktadır ve son araştırmalara göre Patani’nin nüfusu yaklaşık 6 milyondur.

Patani- DİNİ:

Nüfusun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Patani Halkı, Şafi Mezhebi’ne mensuptur. Bölgede Budist olan bir azınlık bulunmaktadır. Bu azınlık Tayland Hükümeti tarafından bölgeye yerleştirilmiştir. Bunun yanında çok sayıda Patanili Müslüman,  Tayland’ın işgali ve zulümleri nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kalmıştır. 

- DİLİ:

Patanililer; Malezya, Endonezya, Singapur ve Brunei’den oluşan diğer Güneydoğu Asya ülkeleri gibi Malay dilini konuşmaktadır. Patani Halkı bu ülkeler ile derin tarihi bağlara sahip olmakla beraber; aynı ırktan yani “Malay” sayılmaktadırlar. Alfabeleri ise -bazı ek harfler eklemekle beraber- Arapça’ya yakındır.

 Patani

- İSLAM’IN PATANİ’DE YAYILIŞI:

İslam ilk olarak Patani’ye, Arap Yarımadası’ndan güney Hindistan’a; daha sonra da Malay Yarımadası’na gelen Yemenli Tüccarlar yolu ile girmiştir. Patani Halkı 15.yy.da bölgede İslam kanunlarına göre yönetilen bir devlet kurmuştur. Bu devletin ismi “Patani İslam Krallığı” dır. Patani Halkı’nın özgürlük mücadelesinin temel hedeflerinden biri de, tarihte kurulan “Patani İslam Krallığı”nı tekrar diriltmektir.

 Patani

- PATANİ SORUNUNUN TARİHİ ARKA PLANI:

İngilizler’in bölgeyi terk etmesinin ardından Tayland Yönetimi Patani’yi ele geçirme girişimlerine başladı. İlk başlarda Patanili Müslümanların direnişi nedeni ile Budist Tayland Hükümeti’nin çabaları başarısız kaldı. Fakat 1786 yılında Tayland,  Patani’yi tamamen işgal etti.  Patani Halkı, Tayland’a bağımlı bir bölge konumuna düştü; fakat Patanililer asla işgal güçlerine teslim olmadı.

Bunun yanında onbinlerce  Patanili Müslüman öldürüldü, Patanililerin  şehirleri harap edildi, mescitleri, medreseleri Budist Tayland Askerleri tarafından  ateşe verildi. Tayland, İngiltere ile 1909 yılında yaptığı anlaşma uyarınca Patani’nin kendisine bağlı bir bölge olduğunu ilan etti. İngiltere tıpkı Ortadoğu’da yaptığı gibi Güneydoğu Asya’da da sınırları cetvellerle çizerek arkasında sorunlu bölgeler bıraktı.

 Patani

- TAYLAND HÜKÜMETİ’NİN PATANİ SİYASETİ:

Tayland hükümeti Patanili Müslümanların sayısını en aza indirme amacı ile bölgeye sürekli olarak Budistleri yerleştiriyor.  Tayland Hükümeti’nin baskı uyguladığı bir başka alan da eğitim alanındadır.

Budist Tayland Hükümeti bölgede Malay dili yerine Tayland dilini yaymaya çalışmaktadır. Patani’de yaşanan zulümler gerek İslam Dünyası, gerekse de Batı’da pek fazla bilinmemektedir. Çünkü Tayland Hükümeti Patani’de yaşananların dışarı yansımaması için medyaya sansür uygulamaktadır. Patani dış dünyadan koparılmak istenmekte, Patani’de yaşananlar dünyaya Tayland’ın bir iç sorunu olarak yansıtılmaktadır.  Tayland Hükümeti bölgede Budizm’i yayma amacı ile Patani’ye budist mabetleri kurmuş, bölgedeki şehir ve kasabaların adlarını değiştirmiştir. Gözlemcilere göre de  Patani Halkı büyük bir baskı altındadır ve Tayland tarafından ikinci sınıf insan muamelesine tabi tutulmaktadır. 

- PATANİ ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ:

Patani direnişi tarihi kökleri olan bir direniştir. Patanililer bağımsız olabilmek ve dinlerini özgürce yaşayabilmek için 2 asırdır bedel ödemektedirler.  Şu anda bölgede Patani Birleşik Kurtuluş Örgütü olmak üzere bir çok direniş hareketi bulunmaktadır.  Bu örgütlerden bazıları şunlardır: “Patani Halk Kurtuluş Cephesi,  Patani Milli Kurtuluş Cephesi, Milli-İslamcı Patani Cephesi, Patani Kurtuluş Ordusu ve Patani Mücahidin Hareketi” Patani Birleşik Kurtuluş Örgütü’nün gençlik kanadı olan   Patani Öğrenci Devrim Hareketi de   Budist Tayland hükümetine karşı direniş göstermektedirler. Patani’deki direniş hareketleri, Siyonist İsrail rejimini en büyük düşmanlardan biri olarak görmektedir. Çünkü Siyonist İsrail rejimi Budist Tayland Hükümeti ile sıkı ilişkiler içindedir ve Patanili Müslümanlara karşı Tayland Yönetimi’ne askeri ve istihbaratsal destek sağlamaktadır.

İLGİLİ LİNKLER:
Patani'de Budist vahşeti
Ahmed Bualuang ile söyleşi
yeni
Nur Abdurrahman ile söyleşi
yeni
Patani Tarih - Kronoloji yeni
Necip Salih Patani'yi Anlattı VİDEO 
Asya'nın Filistin'i "Patani" 
Patani bağımsızlıkta ısrarlı 
Patanili Müslümanlardan Yardım Çığlığı 
Patani'de kanlı cami baskını