önceki için tıkla  Filistin ve İsrail'e Dair -İzlenimler-   sonraki için tıkla
1  2  3  4   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   15  16  17  18  19  20
  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38

39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 

Yazı ve fotoğraflar:
Enbiya Yıldırım
enbiyayildirim@hotmail.com
1.11.2005

Üç mescid Müslümanların gönül dünyalarında çok özel bir yere sahiptir. Buralarda namaz kılmak onların her zaman özlemini duydukları, Peygamberlerine kendilerini daha yakın hissettikleri ve manevi susuzluklarını giderdikleri yerlerdir. Mekke'de Mescid-i Haram, Medine'de Mescid-i Nebevi ile Kudüs'teki Mescid-i Aksa, Hac ve umre ibadeti nedeniyle Mekke ve Medine'ye giden müminler manevi akülerini adeta tekrar şarj ederek büyük bir imani doygunluk ve mutluluk içinde yurtlarına dönerlerken üçüncü mescide gidememeleri nedeniyle de içlerinde her zaman bir burukluk hissederler.

Peki Mescid-i Aksa'nın önemi nereden gelmektedir? Malum olduğu üzere, Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesiydi. Kabe kıble olmadan önce Müslümanlar namazlarını Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya doğru kılmaktaydılar. Allah Teala da isra gecesinde elçisi Hz. Peygamber'i Mekke'den alıp götürdüğü Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yerin ve etrafının mübarek bir yer olduğunu İsra suresinin ilk ayetinde açıklamaktadır. Hz. Muhammed de pek çok hadislerinde burada kılınan namazın -Mekke ve Medine hariç- diğer mescidlerde kılınan namazlara göre daha faziletli olduğunu dile getirmişlerdir. Bu nedenle Mescid-i Aksa ve içinde bulunduğu Kudüs şehri Müslümanlar için aziz ve mübarek bir belde olagelmiştir. Tıpkı Yahudiler ve Hıristiyanlarca mukaddes olduğu gibi.

1  2  3  4   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   15  16  17  18  19  20   21  22  23  24  25  26  27  28  29 
30  31  32  33  34  35  36  37  38
 39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56