KARATE - DO SÖZLÜĞÜ

 1. AGE (age) : Yukarı. Yukarı kaldırmak.
2. AGO (ago) : çene.
3. ANZA (anza) : Lotus oturma pozisyonu.
4. ASHI (Aşi) : Bacak. Adımlama.
5. ASHI BARAI ( Aşi baray) :Ayak süpürme.
6. ASHI WAZA (Aşi vaza) :Ayak teknikleri.
7. ASHI KUBI (Aşi kubi) :Ayak bileği.
8. ASHIYUBI (Aşiyubi) :Ayak parmağı.
9. ATAMA (atama ) :Kafa.
10. AWASETE (Avasate ) : Birleşik, kavrama, toptan.
11. AWASE (avase) :Beraber.
12. AWASE WAZA (avase vaza) :Kombine teknikler.
13. ATE (ate) :Hedef,amaç,vuruş.
14. AKA (aka) :Kırmızı.
15. ATOSHI BARAKU (Otoşi baraku) :Karşılaşmanin (kumite) bitimine 30 saniye var uyarısıü
16. BU (bu) :Samurai, mucadele sanatı ustası.
17. BUDO (budo) :Asillerin yolu.
18. BUDOKA (budoka) :Mücadele sanatları ile ugraşan kişi.
19. BUDO GI (budo gi) :Japon mücadele disiplini uygulamalarında kullanılan giysi.
20. BUTSU DO (butsu do) :Budo yolu.. Disiplinin yolu..
21. BUTOKU KAI (butoku kai) :Üstad Funokoshinin baslattığı karate devrimi (1916)
22. BARAI (barai ) : Dondürme. Yıkma. Bacak yolu. Supürme.
23. BASAMI (basami) :Makas süpürme.
24. BO (bo) :Bambu sopa...
25. BO KATA (bo kata) :Kendo katası.
26. BO JUTSU (bo jutsu) :350 degisik boy ve cesidi olan sopaya sahip kendo sanati.
27. DAI (dai) :Buyuk.
28. DAN (dan) :Ustalik seviyesi.
29. DEA (dea) :Ilerlemek.
30. DEAI OSAE (Deay osay) :Hücuma hücumla cevap verme.
31. DACHI (daçi) : Duruş. Ayakların yerde aldığı duruş pozisyonu..
32. DOSHU (Doşu) : Üstad.
33. DESHI (Deşi) : Çırak.
34. DO (do) :Temel Ögreti. Yol. Filozofi. İstikamet.
35. DOJO (dojo) :Aydınlığın bulunduğu mekan.(Esas adı Shomen'dir)
36. DOJO KUN (dojo kun) : Dojo prensipleri.
37. DOTOKU (dotoku) : Dojo etiği.
38. EMBU (embu) :Mücadele sanatlarının yapıldığı alan.
39. EMBUSEN (embusen) :Kata'nın yol haritası. Alan ve adım limiti.
40. EMPI/ENPI (empi / enpi) : Dirsek (hiji'de aynı anlama gelir.)
41. FUMI (fumi) :Girmek, yürümek.
42. FUMI KIRI (fumi kiri) :Yanlara dogru ayak vuruşu.
43. FUMI KOMI (fumi komi) :İleriye ezici ayak vuruşu.
44. FUMI WAZA (fumi vaza) :Ezme tesirli vuruşlar.
45. FUMI ZUKI (fumi zuki) :Adımlayarak yumruk vuruşu.
46. FUDO DACHI (fudo daçi) :Sochin Dachi'de denilen mücadele duruşu.
47. FUKU SHIN (fuku şin) :Yardımci hakem.
48. FUN (fun) : Dakika.
49. FURI WAZA (furi vaza) :Savurma atma teknikleri.
50. GE (ge) Aşagi.
51. GEDAN (gedan) Alt seviye.
52. GAIWAN (gaivan) Kolun dış yanı. Dış yan.
53. GARI (gari) Büyük süpürme.
54. GAKUBU (gakubu) Fakülte.
55. GAKUSHIIN (Gakuşin) Akademi.
56. GASHUKU (Gaşuku) Egitim semineri.
57. GAKU (gaku) Yazılı diploma, filozofi, teks.
58. GIMMI (gimmi) İnceleme,araştırma.
59. GISHIKI (Gişiki) Tören.
60. GYO SEI (gyo sei) Yönetim.
61. GOREI (gorei) Mücadele sanatları üstadı.
62. GETA (geta) Japonlara özgü terlik.
63. GI (Gi) Karate elbisesi.
64. GO NO SEN (go no sen) Savunmada insiyatifi ele geçirme. ("sen" , "sen no sen" de aynı anlama gelir...
65. GYAKU (gayaku) Zıt, döndürme.
66. GAESHI (Gaeşi) Karşı atak.
67. GERI/KERI (geri ) Ayak,bacak,tekme.
68. GO (go) Hem güç hem de beş anlamına gelir.
69. GO HON (go hon) Beş yol,beş teknik.
70. GOSHI/KOSHI (Goşi/Koşi) Kalça...
71. GACHI (gaçi) Galip.
72. GOSHIN JITSU (Goşin Cutsu) Self defans sanatı,teknikleri.
73. HAKAMA (hakama) Erkeklerin kullandığı etek benzeri pantalon.
74. HACHI MAKI (hacımaki) Kafa bantı.
75. HANSHI (Hanşi) Üst derece sensei...
76. HAPPO (happo) Butun istikametlerde.
77. HACHIJI (hachiji) Açık bacak duruşu.
78. HAISHU (Haişu) Elin sırt kısmı.
79. HA (ha) Vurma,savurma.
80. HASAMI (hasami) Yengeç,makas.
81. HANMI (hanmi) Yarı ön pozisyon.
82. HON (hon) Temel, ana,kök.
83. HARA (hara) vücudun santral noktası.
84. HARA GEI (hara gei) Hara icin konstrasyon calışması.
85. HANGETSU (hangetsu) Yarım ay.
86. HARAI UKE (harai uke) Savurma şeklinde blok.
87. HARAI TE (harai te) Süpürme şeklinde vurus.
88. HACHIJI (hachiji) Açık bacak.
89. HEIKO (heiko) Paralel denge, eşit ağırlık.
90. HEISOKU (heisoku) Amaçsız,kapalı.
91. HIDEN (hiden) Ic egitim,his egitimi.
92. HYOSHI (Hyoşi) Ritim.
93. HIKI (hiki) çekme,çekiş.
94. HIKUI (hikui) Derinliği olan vuruş.
95. HIKI AGERU (hiki ageru) Kavrayıp çekme.
96. HINERI (hineri) Dönmek ,dönerek.
97. HEN-O (hen o) Refleks,cevaplama.
98. HIDARI (hidari) Sol.
99. HIZA (hiza) Diz.
100. HIKI UCHI (hiki uchi) Geriye cıkış esnasında vurma.
101. HANTEI (hantei) Karar.
102. HIKIWAKE (hikivake) Berabere.
103. HANSOKU (hansoku) Faullu davranıştan diskalifiye.
104. HEIAN (heian) Mutluluk hissi. Japonya da tarihi bir surecin adi.
105. IRIMI (irimi) Direkt giriş.
106. IPPON (ippon) Bir puan. Tek. Tekli...
107. IGEN (igen ) Ağırbaşlılık onur..
108. INTERI (interi) Aydın,entellektüel.
109. ISHIN (İşin) Saygınlık,prestij...
110. IJUTSU NA (ijutsu na) Tıbbi.
111. IN YO (in yo) Ying yang sembolü.
112. IAI DO (iai do) Kılıcı kınından hızla çekme sanatı.
113. IBUKI (ibuki) Nefes alıp verme tekniği...
114. ICHI BIYOSHI (içi biyoşi) Bir solukta neticeye gitme...
115. INTERI (interi) Aydın,entellektüel.
116. JIKAN (jikan) Zaman.
117. JOGAI (cogai) Müsabaka alan sınırı.
118. JUTSU (Jutsu) Sanat,teknik,hüner.
119. JIYU (jiyu) Serbestlik. Serbest olmak...
120. JIYU IPPON KUMITE (jiyu ippon kumite) Tek ataklı,yarı serbest kumite...
121. JIYU KUMITE (jiyu kumite ) Kurallı serbest kumite...
122. JUGYO (jugyo) Ders.
123. JIGO TAI (jigo tai) Savunma duruşu.
124. JUSHIN (jushin) Ağırlık noktası,hara...
125. JU JI (Ju ji ) çapraz...
126. JOBOTSU (jobotsu) Bir zen calışma türü...
127. JU (ju/cu) Sayı olarak 10. Bir hakkın iadesi..
128. JIBIKI (jibiki) Sözlük..
129. JODAN (jodan/codan) Vücudun boyundan itibaren ust kısmı...
130. JOSEKI (joseki) Dojo da ustada ait alan.
131. KANJI (kanji) çin alfabesi.
132. KANI (kani) Yengeç,yengeç dolanması.
133. KANI BASAMI (kani basami) Tehlikeli bir düşürme tekniği.
134. KANSETSU (kansetsu) Eklem mafsallar..
135. KAZU (kazu) Sayı,rakkam.
136. KAKATO (kakato) Ayak topuğu..
137. KATANA (katana) iai Do sanatında kullanılan büyük kılıç.
138. KAESHI (Kaeşi) Bir hücuma karşı atak.
139. KAKUTO (kakuto) El bileği üst kısmı...
140. KAKIWAKE (kakivake) Çapraz ayırma...
141. KACHI (kaçi/gaçi) Zafer galibiyet...
142. KAI / KWAI (kai/kvai) Takım,gurup,spor kulübü...
143. KARATE KA (karate ka) Karate yapan kişi..
144. KEAGE (keage) Yelpaze biçiminde gelişen..
145. KEKOMI (kekomi) Direkt...
146. KAMAE (kamae) Gard..
147. KEN (ken) Kılıç yumruk..
148. KUATSU (kuatsu) ilk yardım masajı..
149. KEN TSUI (ken tsui) Çekiç tarzı yumruk...
150. KAMAE (kamae) Gard..
151. KAMAETE (kamaete) Başlama duruşu al komutu..
152. KERI (keri/geri) Ayak...
153. KI (ki) İç guç, enerji,kalp,ruh...
154. KIAI (kiai) İç enerji, mücadele cığlığı..
155. KOKYU (kokyu) İç enerji, soluk..
156. KOKYO HO (kokyo ho) İç enerji ile haraket etme..
157. KOKYO HO (kokyo ho) Nefes antrenmanı şekilleri..
158. KI HON (ki hon) İç gücü pratiğe aktarma da ilk öğrenim....
159. KENDO (kendo) Kılıç sanatı,kılıç yolu..
160. KIME (kime) Hareketin limiti,yüksek döğüş ruhu...
161. KOSA (kosa) Çapraz..
162. KUSHANKU/KANKU (kuşnku/Kanku) Göğe bakmak.../Koshokun!
163. KWANKU (kwanku) Göğü düşünmek.
164. KOASHI (Koaşi) Küçük adım..
165. KOBUDO (kobudo) Silahtan istifade etmek..
166. KYOHAN (kyohan) Öğrenme kitabı..
167. KUMITE (kumite) Eşli çalışma,müsabaka...
168. KIZAMI (kizami) Ön.ileride..
169. KEI (kei) Sistem,egitim metodu,birans...
170. KUZUSHI (Kuzuşi) Denge bozma..
171. KASSATSU (kassatsu) Hayati idame teknikleri..
172. KANCHO (kancho) Büyük üstad..
173. KAI (kai) Birlik,gurup.
174. KUBI (kubi) boyun..
175. KUMI (kumi) Almak,elde etmek..
176. KIKEN (kiken) Tehlike..
177. KANSA (kansa) Uyuşmazlık hakemi..
178. KACHI/GACHI (kachi/gachi) Galip..
179. KIKEN (kiken) Görev,ödev..
180. KEIKOKU (keikoku) Faullu davranişa cezai uygulama.
181. MATA (mata) uyluk baldır.
182. ME (me) Göz.
183. MAE (mae) On.
184. MAKE (make) Yenilgi,bozgun.
185. MA AI (ma ai) Kişisel mücadele mesafesi.
186. MIGI (migi) Sağ.
187. MICHI (michi) Yol . ögreti, etik değerler..
188. MAKATO (makato) Dürüstlük,içtenlik,gerçek.
189. MAMURO (mamuro) Kendini savunma.
190. MAWATE (mavate) Geriye dön komutu..
191. MAWASHI (Mavaşi) Yarım daire...
192. MOKUSO (mokuso) Meditatif hal...
193. MUBOBI (mubobi) Emniyetsiz,şuursuz davranışlara cezai uyarı..
194. MAKE (make) Kaybetmek..
195. MATE (mate) Bitti, dur, bırak..
196. MU (mu) Hiç,hiçlik.
197. MAMURO (mamuro) Gard savunma.
198. MACHI DOJO (machi dojo) Küçük dojo.
199. NI (ni) İki/2.
200. NIHON (nihon) İkili.
201. NIPPON (nippon) Japonya.
202. NIREI (nirei) Saygi ifadesi,selamlama.
203. NEKO (neko) Kedi.
204. NAKAYUBI (nakayubi) Orta parmak.
205. NUKITE (nukite) Parmak uclari.
206. NAGASHI (Nagaşi) Avuç içi alt ayası.
207. NAGINATA (naginata) Kendo sanatı içersinde bir kol.
208. O (o) Büyük.
209. OI (oi) Adımlamak,itis.
210. OASHI (Oaşi) Büyük adımlama.
211. O REI (o rei) Büyük selam.
212. OSS (oss) Olumluluk,anlaşılırlık parolası.
213. O SENSEI (o sensei) Büyük üstad.
214. OMOTE (omote) Gelenekçilik.
215. OKURI IPPON KUMITE Kombinasyon antrenmanı.
216. OTOSHI (otoşi) Yukarıdan aşağiya.
217. OSAE UKE (osae uke) Pres savunması.
218. OSAE (osae) Haraketsizlik.
219. OBI (obi) Kuşak.
220. REI (rei) Selamlama.
221. REI HO (rei ho) Saygı ile selamlama tekniği.
222. RITSU REI (ritsu rei) Ayakta selamlama.
223. ROJIN (rojin) Yaşlı kişi.
224. RYU (ryu) Okul.
225. REN (ren) Birden çok.
226. RYU HA KARATE JITSU Karate sanatının akademik aşaması.
227. SEN (sen) Önce. Atağa kalkma anlamına da gelir...
228. SEI (sei) Doğmak.
229. SENSEI (sensei) Bilgi ve birikim anlamında..! önceden doğan...
230. SHOMEN (şomen) ön cephe.
231. SHIAN (şhian) üst düzey eğitmen.
232. SEMPAI (sempai) Asistan. Senseiye asistanlık yapacak kişiler...
233. SOKEI (sokei) Dojoda senseiye konsantre olma..
234. SANKOSHO (Sankoşo) Baş vuru kitabı..
235. SENTO GATA (sento gata) Bir üstadın oğrencisi olarak tanınma.
236. SEISHIN (seişin) Ruh akıl.
237. SEMMON (semmon) Uzmanlık.
238. SHIMOSEKI (şimoseki) Dojo protokolünde ögrencilerin yeri.
239. SHONSHINSHA (şonsinşa) Acemi,yeni başlayan...
240. SHINKETSU (şinketsu) Shianlarla calışma..
241. SEISHIN (seişin) Enerjinin , ruhun hazırlığı.
242. SEN JUTSU (sen jutsu) Taktik ve strateji sanatı.
243. SANBON (sanbon) üçlü.üç bölümlü..
244. SEIKEN (seiken) Yumruğun on iki boğumu..
245. SEIKA TANDEN (seika tanden) Hara/Santral nokta..
246. SEIZA (seiza) çomelme. Yere diz üstü oturmak.
247. SHIKO TAI ZA (şiko tai za) Oturma teknikleri.
248. SHIMPONSHA (şimponsa) Hakem.
249. SHIAI GEIKO (şihaigeiko) Müsabaka antrenmanı.
250. SHIHO WARI (şiho vari) Dört yana vuruş çalişması.
251. SHINKEN SHOBU NO KATA (Şinken sobu no kata) Ayrıntılara bölünen kata çalışması...
252. SHIWARI (şivari) Test.
253. SHOCHU GEIKO (şoçu geiko) Sıcakta yapılan irade testi,tahammul çalışması..
254. SABAKI (sabaki) Dönüş,yumuşak geçiş.
255. SATORI (satori) Zen öğretisinde aydinlanma. Kişilik...
256. SEN NO SEN (sen no sen) Hücumda insiyatifi ele geçirme.
257. SHIATSU (şiatsu) Shi.,parmak. Atsu.,basınç. Sinir noktalarına yapılan masaj.
258. SHORINJI (Şorinci) Shaolin manastırı.
259. SURI ASHI (Suri aşi) Mesafe kapatma amaçlı iskiv türü.
260. SOJI ( soji) Dojonun temizlenmesi kuralı.
261. SOKU (soku) Refleks, iç tepki ile yapılan süratli vuruş...
262. SAKUTEI (sokutei) Ayak tabanı.
263. SOKUTO (sokuto) Ayagın keskin yanı..
264. SURI AGE (suri age) Yukarı kaldırma biçiminde vuruş,blok (kata empi.!!)
265. SUTE GEIKO (sute geiko) Bir tekniği kavrayıncaya dek tekrar etme calışması.
266. SHITEI (Şitey) Mecburi.
267. SHITEKI (şiteki) Tavsiyede bulunmak.
268. SHIHO (şiho) Dörtlü.
269. SHITAI (şitay) Duruş pozisyonu.
270. SHIZEN (şizen) Doğa,tabiat.
271. SHOBU (şobu) Oyun,amaç.
272. SOTO (soto ) Dışarıdan.
273. TAITSU (taitsu) Dojo birliği.
274. TAO (tao) Yol.
275. TAI ZA (tai za) Meditasyon oturuşu.
276. TACHI (taçi) Temel duruş.
277. TATE (tate) Dikey.
278. TE (te) El.
279. TETSU (tetsu) Demir.
280. TEKUBI (tekubi) Bilek.
281. TEISOKU (teisoku) Ayağın taban kısmı..
282. TAIKAI (taykay) Turnuva.
283. TOBI (tobi) Atlama,sıçrama..
284. TOKUSHU (Tokuşu) Özel,kişisel...
285. TOKUI (tokuy) İstisna,özel...
286. TORI/DORI (tori) Uygulayıcı.
287. TOKUSHOKU (Tokuşoku) Özellik.
288. TORENA (torena) Antrenör.
289. TSUKAMI (tsukami) Kavrama.
290. TSUMASAKI (tsumasaki) Ayak parmağı.
291. TSUKI (tsuki) Direkt itiş.
292. TSURIAI (tsuriay) Denge.
293. TAI (tay) Vücut... TAI SABAKI (tai sabaki) Bir daire ekseninde vücut iskivi.
294. TATEMI (tatemi) Üzerinde antrenman yapılan alan.
295. TANDEN (tanden) Santral nokta. (hara!)
296. UWAGI (uvagi) Karate Gi'nin ceket kısmı.
297. URA (ura) Zıt.
298. UDE (ude) Kol.
299. UCHI (uchi) İç,içeriden,içsel,hızlılık,vuruş,en direkt...
300. UCHI KOMI (uçi komi) Içeriye girmek. Birebrir ardına sırali teknik çalışma.
301. UKE (uke) Savunma blok.
302. YOI (yoi) Dikkat.
303. YOKO (yoko) Yan,kenar...
304. YAMA (yama) Dağ.
305. YAKUSOKU (yakusoku) Söz,vaat...
306. YOSEN (yosen) Eleme karşılaşması.
307. YOSHI (yoşi) Biçim,şekil.
308. YUBI (yubi ) Parmak.
309. YING (ying) Sessizlik,sakinlik,negatif,dişi.
310. YANG (yang) Erkekçe prensipler.
311. YING YANG (ying yang) Zıtlığın mantığı.
312. ZEN JI ( zen ji ) Ögretmen, öğretici.
313. ZAIRAI NO (zairei no) Geleneksel.
314. ZENTAI (zentai) Bütünlük,tüm.
315. ZEN (zen) iyilik.
316. ZA (za) Oturak,meydan yer.
317. ZA REI (za rei) Oturarak büyük selamlama.
318. ZA ZEN (za zen) lotus oturuşuyla zen meditasyonuna hazırlanmak.
319. ZANSHIN (Zanşin) Tetikte olmak, altın his,kusursuzluk...
320. ZUKI/SUKI (ZUKI) Yumruk

DOJOLARDA KULLANILAN JAPONCA TERİMLER

DAN: Siyah kuşak derecesi.

DOJO: Dövüş sanatlarının çalışıldığı özel yerlere verilen isimdir.

GI (gee): Karate giysisi. Shotokan Karatede beyaz bir giysi kullanılır.

HIKI-TE: Teknikleri uygularken yapılan kalça hareketine verilen isim.

ATE: “Boş el".

KARATEKA: Karate çalışan kişi.

KATA: Özel bir ritim ve zamanlama ile uygulanan kurgulanmış teknikler dizisi.

KI: Zihin. Ruh. Enerji.

KIAI: Keskin, güçlü bir teknik uygulanırken kısa, yüksek sesle bağırma. Ciğerlerden havanın boşalmasına yardımcı olur ve bedenin üst kısmını rahatlatarak tekniğin daha etkili olmasını sağlar. Ayrıca zihinsel enerjiye yoğunlaşmaya ve ruhu sergilemeye yardım eder.

KIHON: Temel teknikler.

KIME: Gücü odaklama.

KOHAI: Birine göre alt seviyedeki öğrenci.

KYU: 8den 1e dereceler – renkli kuşaklar. Siyah kuşaktan alttaki dereceler.

OBI: Karate kuşağı.

OSU (Oss): Saygı, istek ve hazır olmayı ifade eder.

SEIZA: Dersin başında ve sonundaki ve ders esnasında oturulurken kullanılan oturma şekli.

SENSEI: Bir dojodaki baş antrenör ve diğer yüksek seviyeli üyeler için kullanılan ünvan.

SEMPAI: Kıdemli öğrenci.

SHIHAN: Hocaların hocası anlamında kullanılan bir ünvan. Dünyada çok az insan bu ünvanı hak etmiştir.

SHOMEN: Dojonun ön duvarı. Genelde Gichin Funakoshi’nin resminin ve bayrakların asılı olduğu duvar.

REI: Selamlama. Saygı, güven ve takdir göstergesidir. Ayakta ya da dizlerin üstünde otururken dersin başında ve sonunda yapılabilir.
Shomen-ni-Rei: Dojoyu selamlama.

Sensei-ni-Rei: Eğitmeni selamlama

Otagai-ni-Rei: Karşılıklı selamlama.


Çeşitli komutlar:

YAME: Başlangıç konumuna dön (genelde hachiji-dachi)

HAJIME: Başla

KAMAE: Hazırlan

MOKUSO: Gözlerini kapa ve meditasyon durumuna geç

MATTE: Bekle

MAWATE: Dön

YOI: Hazır (zihinsel ve fiziksel olarak)

YAME: Dur


Japonca sayma:
Bir: ichi (i-chi)
İki: ni (ni)
Üç: san (sa-n)
Dört: shi (shi) / yon (yon)
Beş: go (go)
Altı: roku (ro-ku)
Yedi: shichi (shi-chi)
Sekiz: hachi (ha-chi)
Dokuz: ku (ku)
On: ju (ju-u)mico_tasarım