DOĞRULARIN ÖYKÜSÜ
Orijinal Adı: Dâstan-ı Râstan
Yazan: Murtaza MUTAHHARİ

.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]
[31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76]
Konular
 1. ÖNSÖZ.........
 2. RESUL-İ EKREM (S.A.A) VE MESCİDDE OTURAN İKİ GRUP.........
 3. YARDIM İSTEYEN ADAM.......
 4. DUA İÇİN RİCA..........
 5. DEVENİN DİZİNİ BAĞLAMAK....................
 6. HAC SEYAHATI ARKADAŞI............
 7. BİRLİKTE YEMEK......
 8. HACCA GİDEN KAFİLE......
 9. MÜSLÜMAN VE BİR KİTAP EHLİ....................
 10. HALİFENİN ÜZENGİSİNDE..................
 11. İMAM BAKIR (A.S) VE HRISTİYAN ADAM.......
 12. GÖÇEBE ARAP VE RESÜL-İ EKREM (S.A.A)........
 13. ŞAM’LI ADAM VE İMAM HÜSEYİN (A.S)............
 14. ÖGÜT İSTEYEN ADAM.......
 15. HIRİSTİYAN VE ALİ (A.S)’IN ZIRHI.........
 16. İMAM CAFER-US-SADDIK (A.S) VE SUFİLERDEN BİR GRUP..
 17. ALİ (A.S) VE ASIM..........
 18. YOKSUL VE ZENGİN.....
 19. PAZARCI VE YOLDAN GEÇEN ADAM.......
 20. GAZALİ VE HAYDUTLAR....................
 21. İBNİ SİNA VE İBNİ MESKUVEYH....................
 22. ZAHİDİN NASİHATI.
 23. HALİFENİN MECLİSİNDE....................
 24. BAYRAM NAMAZI...
 25. ANA DUASINA KULAK VERMEK...
 26. KADI’NIN HUZURUNDA..............
 27. MİNA’DA..
 28. AĞIRLIK KALDIRANLAR.............
 29. YENİ MÜSLÜMAN.............
 30. HALİFENİN SOFRASI....
 31. KOMŞUNUN ŞİKAYETİ..
 32. HURMA AĞACI.......
 33. ÜMMÜ SELEME’NİN EVİNDE......
 34. KARABORSA....................
 35. KAFİLDEN GERİ KALAN....................
 36. AYAKKABI BAĞI..........
 37. HİŞAM VE FARAZDAK....................
 38. BAZANTI
 1. ALİ (A.S)’NİN MİSAFİRİ AKIL.........
 2. KORKULU RÜYA.......
 3. ZULLE’İ BENİ SAİDE’DE
 4. YAHUDİNİN SELAMI...
 5. EBU ZER’E BİR MEKTUP..................
 6. TAYİN EDİLMEYEN ÜCRET.....
 7. KÖLE MİDİR YOKSA AZAD MI?
 8. MİKAT’TE..................
 9. HURMA AĞACI.....
 10. ALIN TERİ
 11. KESİLEN DOSTLUK
 12. BİR KÜFÜR..................
 13. DİL KILICI.....
 14. İKİ MESLEKTAŞ..................
 15. AYYAŞI ALIKOYMA..................
 16. HALİFENİN GÖMLEGİ
 17. PERİŞAN GENÇ.......
 18. HABEŞİSTAN’A GÖÇ EDENLER
 19. İŞÇİ VE GÜNEŞ.....
 20. YENİ KOMŞU..................
 21. EN SON SÖZ..................
 22. NESİBE.....
 23. HZ.İSA (A.S)’IN RİCASI.....
 24. ÇÖLDEN ODUN TOPLAMA..................
 25. SOFRADAKİ ŞARAP.....
 26. KUR’AN DİNLEME
 27. HALKIN MEŞHURU..................
 28. EBU TALİB’E KUVVET VEREN SÖZ..................
 29. YAŞLI TALEBE...
 30. BOTANİKÇİ..................
 31. HATİP......
 32. TAİF YOLCULUĞUNUN SEMERESİ...
 33. EBU İSHAK SÂBÎ.........
 34. HAKİKATI ARARKEN....
 35. YAKİNİ ARAYAN. ....
 36. OMUZUNDA SU TULUMU OLAN, SUSAMIŞ ADAM.....
 37. DÜŞENE TEKME VURMAK....
 38. YABANCI ADAM.....
.