ZAFER
Kaset: ...
Söz: ...
Müzik: ....
   

Gözbebeğim özlemiyle yandığım
Sevdasını Medine'de ördüğüm
Sevdasını, sevdasını.

Zafere...
Koy elini, koy elini, Rıdvan'dakiler gibi
Biat edelim yine varana dek zafere.

Gözlerimiz yollara dikildi
Fethin için sanki yürek söküldü
Cennet için, cennet için.

-Nakarat-

Canlar mallar Allah için satıldı
Bu kervana ak alınlar katıldı
Şahit olun, şahit olun.

-Nakarat-

Gün yakındır yalnız Allah övülür
Adı meçhul putlar bir bir yıkılır
Gün yakındır, gün yakındır.

-Nakarat-

Çöl seslenir, dağ ve taşlar sitemde
Neredesin Muhammedî nerede
Gün yakındır, gün yakındır.

-Nakarat-