YOLLAR SENİNDİR
Kaset: Bir güneş doğuyor II
Söz ve Beste: Elif EREN ....
   

 Böyle olmaz, böyle olmaz
Haydi kalk, haydi kalk!
Gafleti at, korkuyu at
Söküp at.
Sen gitsen de yeşil kalsın bu bahçe
Haydi tohum at.

Yürü, yürü yollar senindir
Zulmü kaldırıp atacak eller senindir.

Böyle gitmez, böyle gitmez
Değişir, değişir
Kan, gözyaşı dinsin artık
Zaman geldi, vakit çattı, gün doldu
Tohum gelişir.

Böyle kalmaz, böyle kalmaz
Gün doğar, gün doğar
Boğar güneş, boğar zulmeti boğar
İman bizde, sabır bizde, aşk bizde
Fidan boy atar.