TUFAN GÜNÜ
Kaset: ...
Söz: ...
Müzik: ...
   

Aman efendim aman
Galiba ahir zaman
Manzarası yurdumun
Tufan gününden yaman.

Göz görmez aydınlıkta
Asumana dek duman
Yer dumanmış ne çıkar
Duman dolu asuman

Anne çocuk doğurur
Köpek soyundan azman
Beyinler zıpzıp kadar
Mideler koskocaman.

Aziz fikir buğdayı
Katıra mahsus saman
Boş laf hep dalga dalga
Uçsuz bucaksız umman.

Hayvanlık orkestrası
Eşek birinci keman
Orman keleş nebat kel
Nebat adamlar orman.

Midelerde ihracat
Günde beş milyon batman
Milli servet matbaa
Bilmem kaç milyar harman.

Yangın evinde satranç
Plan, reform ve uzman
Tam bir buçuk asırdır
Maymunlardan el-eman.

Çıkamaz meydanlara
Camide mahpus iman
Silah küfrün belinde
Küfrün elinde ferman

Genç adam, at yorganı
Sana haram uyuman
Aman efendim aman
Efendim aman aman.
.