ŞEYH ŞAMİL
Kaset: ...
Söz: ...
Müzik: ...
   

İslâm'ın küfür ile
Bitmeyen kavgasına
Kendisini adamış
Tarih yazan bir adam.

Bir avuç Müslüman'la
Kafkasya dağlarında
Her taşa her tepeye
Cihad yazan bir adam.

Volga nehrinden hırçın
Kafkas dağından ulu
İmanından güç alır
0 dağların çocuğu.

Eğmez kafire boyun
Yalnız Allah'ın kulu
Hece hece alnına
Şehid yazan bir adam..