SEVDİM SENİ
Kaset:..
Söz: .Cemâlî ..
Müzik: ..
   

 Sevdim seni mâbuduma
Canân diye sevdim.
Bir ben degil âlem sana
Hayran diye sevdim.
Evlad-i iyalden gecerek
Ben Ravzana geldim.
Ahlâkını meth etmede
Kur`an diye sevdim
Kurbanın olam Şah-i Rasül
Kovma kapından
Didârına müştak olan
Yezdân diye sevdim.
Mahşerde nebiler bile
Senden medet ister.
Gül yüzlü melekler sana
Hayran diye sevdim.-

.