SERİYYEM
Kaset: ...
Söz: ...
Müzik: ....
   

Seriyyem, akıncım, yürü, yollar sana
Daim açıktır, daim açıktır.
Kur'an yolunda,İslâm yolunda
Allah yolunda cihadımız var.

Bak Filistin'de, Moro'da
Afganistan, Angola'da
Elde Kur'an, hak için cihadımız.

Kur'an âyet âyet bizlere emir
Yeni bir nesille yeni bir devir
Bekleriz Rabbimizden tek bir emir.

Ya şehit, ya gazi olmaktır gayemiz
Din için sancak açmış neferleriz.

Ey anam, ey bacım! Namusun, iffetin
Bayrağımızdır, sancağımızdır.
Tesettürün şu dünyaya
Gafil dünyaya bir güneş oldu.

Fecirden doğan nur gibi
Yeni nesiller doğurdun
Sen onu Kur'an adına doğurdun

Kur'an âyet âyet bizlere emir
Yeni bir nesille yeni bir devir
Bekleriz Rabbimizden tek bir emir.

-Nakarat-

Ey tağut, ey düzen, tankların topların
Bizi yıldırmaz, bizi korkutmaz
Zindanlar bize medrese olur
Bir mektep olur, seriyyeyiz biz.

Yeryüzünde küfre bir son
Verinceye kadar daim
Allah için, İslâm için yılmayız.

Ezelde başladı bu kutsal cihad
Bu dava yücedir olamaz icad
Bu dünyada bize İslâm'dır hayat.

-Nakarat-