KARANLIĞIN ORTASINDA
Kaset:..
Söz: ...
Müzik: ..
   

 Karanlığın ortasında
Parlayan bir güneş gibi
Îmanın doğduğu şehir

Mekke, Mekke güzel şehir.
Döneceğız, döneceğiz
Vahyin kalbi döneceğiz
Geleceğız, geleceğiz
Mekke birgün geleceğiz.

Bir kuş olsam uçsam sana
Süzülsem sokaklarına
Çiğdem olsam çiçek açsam
Kavuran o toprağında.
-Nakarat-

Senden uzak kalabilmek
Taşlar gibi yürek ister
Zalimin eline komak
Zulüm olmaklığa yeter.
-Nakarat-

Kavrar yürek, kalkar bilek
Sana İbrahimler gerek
Eteğinde her bir yürek
Birgün haykıracak; LEBBEYK! . .
-Nakarat-

.