İNTİFADA
Kaset: ...
Söz: ...
Müzik: ....
   

Bu meydan, canların imtihan meydanı
Çocuklar, bacılar, durmayın kardeşler.
Kırılsa da kollar, recmedin şeytanı
Çocuklar, bacılar, durmayın kardeşler.

Taşlayın asrın zulmünü, zulmünü
İNTİFADA, İNTİFADA.

Sürülsen yurdundan, sürünsen yerlerde
Ödün vermez kıyam; inkılap yolunda.

Taşlayın asrın zulmünü, zulmünü
İNTİFADA, İNTİFADA.

Nurlu tevhid ile, açın pak yolları
Çocuklar, bacılar; durmayın kardeşler.
Haykırın hep birden, kaldırın kolları
Çocuklar, bacılar; durmayın kardeşler.

Taşlayın asrın zulmünü, zulmünü
İNTİFADA, İNTİFADA.

Boğulacak zillet, İslâm izzetiyle
Çocuklar, bacılar; durmayın kardeşler
Fışkırdıkça kanlar, gül açar çöllerde
Çocuklar, bacılar; durmayın kardeşler.

Taşlayın asrın zulmünü, zulmünü
İNTİFADA, İNTİFADA.