HİDAYETİ İSTEYİP
Kaset: .Rahmet Rüzgarları..
Söz: ...
Müzik: ...
   

 Hidâyeti isteyip bulanlara selâm
Nefsine yenilse de tövbe edene selâm
Rahmet deryasına dalanlara selâm
Şehadet şerbetini içenlere selâm.

Selâm, selâm, selâm
Selâm sana yaralım
Selâm, selâm

Rahmet rüzgarlarmdan.
0 dosdoğru yola girenlere selâm
Hain bir kurşun vurup yere düşene selâm
Allah için sevip sevilene selâm
Allah için ölüp öldürülene selâm.

-Nakarat-

Acılarla yoğrulan
Hakka davet edip sabredenlere selâm
Rablerinin yolunda yorulanlara selâm
Ateşe atılırken göğsünü gere gere
0 ne güzel yaradır diyenlere selâm.

-Nakarat-

Yoluna yar olalım
İlah bir Allah deyip Nebi'ye uyanlara
Kabri yarılıp çıkan Rabb'e koşana selâm
Bağışlanmak isteyip el açanlara selâm
Hesap ceza gÜnünde bembeyaz yüze selâm.

-Nakarat-


mico_TASARIM