EY AŞIK-I DİL-DANE
Kaset: Kabenin Yolları..
Söz: Anonim..
Müzik: M.Emin Ay
   

Ey aşık-ı dil-dâne
Gel nûş idelim bâde
Bir bâde gerek amma
Kim içile mevade.

Ol came olan talip
Can ile ola ragıp
Nefsine ola galip
Dil bağlaya üstade.

İşit bu Sezai'den
Ne gördü fena iden
Dost vechini gösterdi
Mir'at-ı mücellâde.