kuran_logo.jpg (10879 bytes)

kuran
Kuran Meali-Diyanet
Türkçeyeni_dort.gif (1206 bytes)
Kuran Hatim Portalı
Ortak Kuran okuma
Kuran Meali-feyzül kuran
Hasan Tahsin Feyizli.
Kuran Meali
Türkçe ve 10 dilde Kuran meali, arapça arama var.
Kuran Meali
Türkçe ve 6 dilde Kuran meali + arapça + ses
Kuran Meali Türkçe Prof. Dr. Suat Yıldırım - hikmet.net
Kuran Meali Türkçe M.Hamdi Yazır
Kuran Kelime Fihristi Mucem mufeherres kelimeleri nerede, kaç defa geçiyor
Kuran Kelime Meali arapça-Türkçe Süleyman Ateş yeni_dort.gif (1206 bytes)

Kuran Meali-mp3 Türkçe M.Hamdi Döndüren
Kuran Meali-ses Türkçe Diyanet,Elmalılı,M.Hamdi Döndüren
Kuran.gen.tr portalı
Türkçe.
Kuran Meali Taberi tefsir meali-türkçe-pdf
Kuran Mucizeleri
Harun Yahya'dan
Kuran ses Dosyaları
arapça-türkçe
Kuran Sure Bilgileri Türkçe
Kuran Kerim Sözlüğü Türkçe-Ahmet Sedat Üstün-pdf
Secavendler-Durak işaretleri Türkçe


Kuran Sesli Meal Radyo-feza Türkçe
tefsir
Büyük Tefsir Tarihi-Değerlendirme Prof.Dr.Suat YILDIRIM.
Elmalılı Tefsiri 2.adres  3.adres 4.adresTürkçe
Canlı Tefsir dersleri Mustafa İslamoğlu -  Türkçe.
Fi Zilalil Kuran Seyyid Kutub -  Türkçe. ENFAL'den.
İşarat-ul İ'caz Bediüzzaman Said Nursi -  Türkçe.
Kuran Yolu Tefsiri- Diyanet Trk-P.Dr.Hayrettin Karaman, P.Dr.Mustafa Çağırıcı,P.Dr.İ.Kafi Dönmez, P.Dr.Sadrettin Gümüş - yeni_dort.gif (1206 bytes)
Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Türkçe  yeni_dort.gif (1206 bytes)
Mefatihul Ğayb Türkçe -Fahruddin Er-razi- Haznevi netten -
Sesli Tefsir Mustafa İslamoğlu -  Arşiv . Türkçe.
Safvetut Tefasir Türkçe -Muhammed Ali Es-Sabuni
pdf yeni_dort.gif (1206 bytes)
Şifa Tefsiri Türkçe -Mahmut Toptaş pdf yeni_dort.gif (1206 bytes)
Taberi Tefsiri Türkçe -Muhammed B. Cerir Et-taberi - Haznevi netten -
Tefhimul-Kuran  Mevdudi - Kuran tefsiri -  Türkçe.
Tefsirul Munir Türkçe -Vehbe Zuhayli- Haznevi netten -
Tefsirul Kuran Türkçe -Ebul-leys Serkandi- Haznevi netten - yeni_dort.gif (1206 bytes)
7 tefsir  Türkçe Fi Zilal, Hak dini Kuran Dili, Kurtubi, Safvetuttefasir, Taberi, Tefhimul Kuran, Şifa Tefsiri - Firaset net den
4 tefsir  Türkçe-Fi Zilal, Hak dini Kuran Dili, Safvetuttefasir, TefhimulKuran, sevdalaraNetden

Tefsir Dersleri  Türkçe Ali Küçük Hoca 1
Tefsir Dersleri  Türkçe Ali Küçük Hoca 2

Tefsir Sohbetleri  2.Türkçe M.Esad Coşan Hoca - yazılı sesli


Arapça Tefsirler 24 tefsir pdf
yeni_dort.gif (1206 bytes)
Al-Tafsir ing. ve arapça çok sayıda tefsir. El-Ezher'den

İbn-i Kesir - Taberi - Celaleyn - Kurtubi Arapça sinbad veya explorer 5 ile görülebilir.
Fi Zilalil Kuran-arp-ing-end. Seyyid Kutub -  arp-İng-end. 
Tefhimil Kuran Tefsir- İng, urdu, tamil, malay, kannada, bangla  Mevdudi 

Tefsir-ul Mizan A.Tabatabai - İng.

tecvid-okuma
Karabaş Tecvid
Osmanlıca - türkçe-.
Kuran Elifba
Kuran okuma - Tecvid bilgili -Zaman.
Tecvid.org Tecvid dersleri..
Tecvid videoları Tecvid dersleri görüntülü - ihlas.
Tecvid videoları Tecvid dersleri görüntülü - Ramazan Pakdil.
Tecvid konuları Tecvid dersleri.- ravda-.
Tecvid linkleri
Ara-eng.