kuran_logo.jpg (10879 bytes)

kuran
Kuran Meali
Diyanet- Türkçe  - PDF
Kuran Hatim Portalı
Ortak Kuran okuma
Kuran Meali
Diyanet- Türkçe  - gelişmiş trk ve arp aramalı
Kuran Meali-feyzül kuran
Hasan Tahsin Feyizli. DÜZ
Kuran Meali
Türkçe ve 10 dilde Kuran meali, arapça arama var.
Kuran Meali
Türkçe Diyanet+elmalılı meali + S.Kutub Tefsir+ arapça + ses
Kuran Meali
Türkçe ve 6 dilde Kuran meali + arapça + ses
Kuran Meali Türkçe Prof. Dr. Suat Yıldırım - hikmet.net DÜZ
Kuran Meali Türkçe Diyanet - Suat Yıldırım - Elmalılı
Kuran Meali
Türkçe
Kuran Meali Türkçe M.Hamdi Yazır
Kuran Meali
Abdullah Yusuf Ali - İng - Arapça.
Kuran portalı
Türkçe.
Kuran Çalışmaları
Patikalar grubundan
Kuran Mucizeleri
Harun Yahya'dan
Kuran dinleme - Reciter-murattil
arapça
Kuran ses Dosyaları
arapça
Kuran Sure Bilgileri Türkçe
Kuran Kelime Sorgulama Türkçe
Secavendler-Durak işaretleri Türkçe
Kuran'la ilgili  Kaynaklar İng.
tefsir
Canlı Tefsir dersleri Beşir Eryarsoy -  Türkçe.
Tefsirul Munir Türkçe -Vehbe Zuhayli- Haznevi netten -
yeni_dort.gif (1206 bytes)
Tefsirul Kuran Türkçe -Ebul-leys Serkandi- Haznevi netten - yeni_dort.gif (1206 bytes)
Mefatihul Ğayb Türkçe -Fahruddin Er-razi- Haznevi netten - yeni_dort.gif (1206 bytes)
Taberi Tefsiri Türkçe -Muhammed B. Cerir Et-taberi - Haznevi netten - yeni_dort.gif (1206 bytes)
7 tefsir  Türkçe Fi Zilal, Hak dini Kuran Dili, Kurtubi, Safvetuttefasir, Taberi, Tefhimul Kuran, Şifa Tefsiri - Firaset net den
Al-Tafsir ing. ve arapça çok sayıda tefsir. El-Ezher'den
Canlı Tefsir dersleri Mustafa İslamoğlu -  Türkçe.
Tefsir Dersleri  Türkçe Ali Küçük Hoca

Tefhimul-Kuran 2. adres 3. adres Mevdudi -  Türkçe.
İşarat-ul İ'caz
Bediüzzaman Said Nursi -  Türkçe.
Sesli Tefsir
Mustafa İslamoğlu -  Arşiv . Türkçe.
Fi Zilalil Kuran
Seyyid Kutub -  Türkçe. sevde.de'den.
Büyük Tefsir Tarihi-Değerlendirme
Prof.Dr.Suat YILDIRIM.
Çoban Tefsiri
Selami Çekmegil.
Tefsir Sohbetleri  2.Türkçe M.Esad Coşan Hoca - yazılı sesli
Elmalılı Tefsiri
2.adres
  3.adres 4.adresTürkçe
İbn-i Kesir - Taberi - Celaleyn - Kurtubi Arapça sinbad veya explorer 5 ile görülebilir.
Fi Zilalil Kuran Seyyid Kutub - 78-114 arası - İng.
Tefhimil Kuran Commentary on the Holy Qur'an- Mevdudi - İng.
Tefsir-ul Mizan A.Tabatabai - İng.

tecvid-okuma
Kuran Elifba
Kuran okuma - Tecvid bilgili -Zaman.
Yek-Nur Elifba - Tecvid 
Kuran okuma - Tecvid bilgili . ayrıca Kürtçe.
Tecvid-i Müyessera ( Kolaylaştırılmış tecvid)
Arapça.
Tecvid Town ( Tecvid şehri )
Arapça-Ses dosyalı .
Kavlul Mufid li talimit-tecvid Ş.Ahmed Amir-Arapça-Ses dosyalı .