kuran_logo.jpg (10879 bytes)

kuran
Kuran Meali-Diyanet
Türkçe
Kuran Hatim Portalı
Ortak Kuran okuma
Kuran Meali-feyzül kuran
Hasan Tahsin Feyizli.
Kuran Meali
Türkçe ve 10 dilde Kuran meali, arapça arama var.
Kuran Meali
Türkçe ve 6 dilde Kuran meali + arapça + ses
Kuran Meali Türkçe Prof. Dr. Suat Yıldırım - hikmet.net
Kuran Meali-1 Türkçe M.Hamdi Yazır
Kuran Meali-2 Türkçe M.Hamdi Yazır
Kuran Kelime Fihristi Mucem mufeherres kelimeleri nerede, kaç defa geçiyor

Kuran Kelime Fihristi-2 Mucem mufeherres kelimeler nerede, kaç defayeni_dort.gif (1206 bytes)

Kuran Kelime Meali arapça-Türkçe Süleyman Ateş

Kuran Meali-mp3 Türkçe M.Hamdi Döndüren
Kuran Meali-ses Türkçe Diyanet,Elmalılı,M.Hamdi Döndüren
Kuran.gen.tr portalı
Türkçe.
Kuran Meali Taberi tefsir meali-türkçe-pdf
Kuran Mucizeleri
Harun Yahya'dan
Kuran ses Dosyaları
arapça-türkçe
Kuran Sure Bilgileri Türkçe
Kuran Kerim Sözlüğü Türkçe-Ahmet Sedat Üstün-pdf
Secavendler-Durak işaretleri Türkçe


Kuran Sesli Meal Radyo-feza Türkçe
tefsir
Tefsirler *** Ayet ayet 13 Türkçe Tefsir -44 Arapça tefsir İSLAM İLİMLERİ   - yeni_dort.gif (1206 bytes)
Büyük Tefsir Tarihi-Değerlendirme Prof.Dr.Suat YILDIRIM.
Elmalılı Tefsiri 2.adres  3.adres 4.adresTürkçe
Canlı Tefsir dersleri Mustafa İslamoğlu -  Türkçe.
Fi Zilalil Kuran Seyyid Kutub -  Türkçe. ENFAL'den.
İşarat-ul İ'caz Bediüzzaman Said Nursi -  Türkçe.
Kuran Yolu Tefsiri- Diyanet Trk-P.Dr.Hayrettin Karaman, P.Dr.Mustafa Çağırıcı,P.Dr.İ.Kafi Dönmez, P.Dr.Sadrettin Gümüş -
Kuran Yolu-Tefsirleri İbni Kesir, mevdudi,M.Esed, Seyyid Kutub, elmalılı
Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Türkçe
 
Mefatihul Ğayb Düzeltildi. Türkçe -Fahruddin Er-razi- Haznevi netten -
Mefatihul Ğayb Türkçe -Fahruddin Er-razi- nurşin.com  - yeni_dort.gif (1206 bytes)
Sesli Tefsir Mustafa İslamoğlu -  Arşiv . Türkçe.
Safvetut Tefasir Türkçe -Muhammed Ali Es-Sabuni
pdf
Şifa Tefsiri-tv5 Türkçe -Mahmut Toptaş
Şifa Tefsiri-mp3-cd-seyrfm Türkçe -Mahmut Toptaş

Şifa TefsiriTürkçe -Mahmut Toptaş  pdf
Taberi Tefsiri Düzeltildi.  Türkçe -Muhammed B. Cerir Et-taberi - Haznevi netten -
Tefhimul-Kuran  Mevdudi - Kuran tefsiri -  Türkçe.
Tefsirul Munir Düzeltildi.  Türkçe -Vehbe Zuhayli- Haznevi netten -
Tefsirul Kuran Düzeltildi.  Türkçe -Ebul-leys Serkandi- Haznevi netten -
7 tefsir  Türkçe Fi Zilal, Hak dini Kuran Dili, Kurtubi, Safvetuttefasir, Taberi, Tefhimul Kuran, Şifa Tefsiri - Firaset net den
4 tefsir  Türkçe-Fi Zilal, Hak dini Kuran Dili, Safvetuttefasir, TefhimulKuran, sevdalaraNetden
Tefsir Dersleri  Türkçe-Adem ERGÜL Hoca

Tefsir Dersleri  Türkçe-Ali Küçük Hoca
Tefsir Kitapları  11 Türkçe -44 arapça tefsir

Tefsir Dersleri Türkçe M.Esad Coşan Hoca - yazılı sesliArapça Tefsirler 24 tefsir pdf

Al-Tafsir ing. ve arapça çok sayıda tefsir. El-Ezher'den

İbn-i Kesir - Taberi - Celaleyn - Kurtubi Arapça sinbad veya explorer 5 ile görülebilir.
Fi Zilalil Kuran-arp-ing-end. Seyyid Kutub -  arp-İng-end. 
Tefhimil Kuran Tefsir- İng, urdu, tamil, malay, kannada, bangla  Mevdudi 

Tefsir-ul Mizan A.Tabatabai - İng.

tecvid-okuma
Karabaş Tecvid
Osmanlıca - türkçe-.
Kuran Elifba
Kuran okuma - Tecvid bilgili -Zaman.
Tecvid.org Tecvid dersleri..
Tecvid videoları Tecvid dersleri görüntülü - ihlas.
Tecvid videoları Tecvid dersleri görüntülü - Ramazan Pakdil.
Tecvid konuları Tecvid dersleri.- ravda-.
Tecvid linkleri
Ara-eng.