ilginc.jpg (6858 bytes)

İmam-ı azam ve Hakem olayı

     K"Harici mezhebinin ileri gelenlerinden Dahhak bin Kays Ebu Hanife'ye öfkeleniyordu. "Hakem" olayını kabul ettiğinden dolayı büyük imama kini vardı. Çünkü hariciler hakem olayını kabul edenleri müslüman saymazlardı.

Dahhak bir gün Ebu Hanife'ye "Tevbe et, zira 'Hakemeyn olayını caiz gördün, dedi.". Ebu Hanife buna karşılık olarak münazara teklifinde bulundu ve kabul edildi. Ancak şunu ekledi: "Münazara esnasında ihtilafa düşersek bizi ayıracak, aramızda bir arabulucu, hakem olması lazımdır.". Dahhak bunun üzerine "Peki kimi istersen seç." dedi.

Bunun üzerine İmam: "İşte hakemliği sen de kabul ettin, caiz gördün." dedi ve davayı bağladı." s.107

İmamı Azam Ebu Hanife Hayatı ve menkıbeleri - Ragıp Güzel

mico_tasarım