*Kenzül İrfan-40 hadis
     Şeyh Esad Erbili.
    Şeyh Esad Erbilli

''Ümmetimden kırk Hadis-i Şerif'i taşıyan ve ezberinde tutan kimseyi Cenab-ı Allah KıyametGünü'nde fukarayı kiram, ulemayı izam zümresinde diriltir.''
HZ.MUHAMMED (s.a.v)


1. Lisan (dil) ile kalb bir olmadıkça hiç bir kul mü'mini kamil olamaz.

2. Namazını terk eden kimse vefat edince, Cenab-ı Allah'ı gazab sıfatıyla bulur.

3. Hayırlı işlere delalet eden kimse, o hayırı işleyen gibi sevab kazanır.

4. Mazlumun duasından sakınınız. Zira; bir kıvılcım sürati gibi semayı çabucak
kaplar.

5. Sadaka veriniz. Zira; sadaka sizi Cehennem ateşinden kurtarır.

6. Cimrilerin azabsız Cennet'e giremeyeceklerine Cenab-ı Allah yemin etmiştir.

7. Bir mü'min için din kardeşiyle üç günden fazla konuşmamak helal olmaz.

8. Cenab-ı Allah'ın rızası; annenin, babanın rızasında, gazabı da gazablarındadır.

9. Bir insanın kendi eşine ve çocuklarına verdiği nafakası, sadaka makamındadır.

10. Komşusunun yiyecek bulamayıp da aç olarak yattığını bildiği halde, yardımda
bulunmayan bir zengin tam bir iman sahibi değildir.

11. Sizin hayırlı olanınız, yemekler ikram ederek aç olanları doyuran kimsedir.

12. Vaad, borç gibidir.

13. Niyet ettiğin bir iş için kalbinde korku ve tereddüt olursa, o işi yapmamalı.

14. Kahkaha ile gülmek şeytandan, gülümsemek (tebessüm) ise Rahmandandır.

15. Muhakkak ki, insanların, en ziyade cimri olanı, karşılaştığı zaman din
kardeşlerine selam vermeyen kimsedir.

16. Özürsüz üç Cuma Namazını terk edenler, münafıklar güruhundan yazılırlar.

17. İki kişi arasındaki düşmanlığı gidermek ve onların aralarını bulmak
sadakaların efdalindendir.

18. Sılai rahimi (akraba ziyareti) terkeden kimsenin nasibini, Cenab-ı Allah
Cennet'den keser.

19. Yemeklerin fenası, bir velime yemeğidir ki; ona tok ve zenginler davet olunup,
aç ve muhtaç olan fakirler ondan mahrum edilir.

20. Doğruluk ve iyi hal üzerinde olanlardan dostlarınızı çoğaltınız. Zira onlar
Kıyamet'te size şefaat ederler.

21. İhtiyarların kalbi iki şeyin muhabbetinde (iki şeyi sevmek hususunda) gençtir.
Bunlardan birisi çok yaşamak, ikincisi para toplamak.

22. Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır.

23. Zinadan sakınınız. Zira, zinada dört hal vardır. Bunlar:
1- Yüzünde olan nur-i cemali,
2- Rızıkda olan hayır ve bereketi giderir.
3- Cenab-ı Allah'ın gazabını gerektirir.
4- Ve uzun müddet Cehennem ateşini icab ettirir.

24. Zina gibi fuhşiyatın meydana çıkması; yeryüzünün sallanmasına vesile olur.

25. Din kardeşini ayıblardan bir ayıbla ayıblayan kimse, o ayıbı bizzat kendisi
yapmadıkça vefat etmez.

26. Gıybetden sakınınız. Zira gıybetin verdiği zararın bir kısmı, zinadan şiddetlidir.

27. Yalan söylemek, insanın yüzünü kara eder. İki şahsın arasını bozmağa
çalışmak; kabir azabını gerektirir.

28. Rüşveti veren ve alanın her ikiside Cehennem ateşindedir.

29. İstibra hususunda takva üzere olunuz. Zira, kabirde ilk hesab, küçük ve büyük
abdest ile necasetten temizlik hakkındadır.

30. Allah korkusuyla ağlayan bir kimse Cehennem ateşine girmez.

31. Selametini isteyen kimse, susmayı ve konuşmamayı kendisi için lüzumlu kılsın.

32. Bela ve musibet üzerine sabır ve tahammül edip, Cenab-ı Hakk'ın yasak ettiği
söz ve işleri yapmamak ibadettir.

33. Her kim ki; dualarının kabulünü ve gam, kederinin giderilmesini murad ederse;
sıkıntıda bulunanların imdadına yetişsin.

34. Cenab-ı Allah'a hakkıyla tevekkül etseniz kuşları rızıklandırdığı gibi, sizi de
rızıklandırır.

35. Aç bir karnı doyurmaktan efdal nafile bir amel ve ibadet olamaz.

36. Rızık ecel gibi, Cenab-ı Allah'ın kulunu arar, nerede olsa bulur.

37. Bir babanın oğlu için duası, bir peygamberin ümmeti hakkındaki duası gibi
makbuldur.

38. Duasının kabul olması için ısrarla ve fazlaca yalvaranları Cenab-ı Hak sever.

39. Muhakkkak ki, Hak Celle ve a'la hazretleri genç olan tevbekarları sever.

40. Uyku için yatağa yatarken evvela Fatiha, sonra İhlas-ı Şerf'i okuduğun zaman
ölümden başka herşeyden emin olursun.


miconun islami sayfası