* yarınımız daha iyi olacak ( Yemen Devlet başkanı A.Abdullah SALİH )
     Milli Gazete - Ağustos-2000 - Mustafa Sabri Demir - el mecelle'den

Yemen'in, sosyal, siyasi ve askeri sorunlarla boğuşmasıyla ve kabilelerarası çatışmalarıyla diğer Arap ülkelerinden ayrı olduğu hemen göze çarpıyor. İşte böyle bir ortamda devlet başkanlığı ve güçlerarası dengeleri gözeterek politika izlemenin çok zor olduğunu söyleyen Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, Yemen'de yaşanan sorunları ve Yemen'in geleceğini el- Mecelle dergisine anlatıyor.

El-Mecelle:
Yemen ve Suudi Arabistan arasında yaşanan sınır sorunu iki ülkenin büyük gayretleri sonucu anlaşma ile neticelendi. Bu anlaşmadan sonra iki ülke halkı arasındaki ilişkiler nasıl seyretmeye başladı?

A.Abdullah SALİH Geçtiğimiz aylar içerisinde imzaladığımız sınır sorununa yönelik anlaşma, iki kardeş ülke için gerçekten büyük bir başarıdır. Çünkü bu sorun 66 yıldan beri iki ülke arasında gereksiz tartışmalara, sağlıksız gerginliklere sebebiyet verdi. 18 yıl gibi uzun bir süre mücadelesini verdikleri ve arasında iyi ilişkiler kurmaya engel olan bu sınır sorununu, iki kardeş ülke akıllı ve sağduyulu yaklaşarak halletti. Birbirine sınır, aynı kara parçası üzerinde, aynı tarihe sahip ve ortak menfaatleri olan iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin temelleri çok eskilere dayanır. Aynı trende yolculuk ediyorlarmış gibi aynı yarım adayı paylaşan iki ülke halkının menfaatleri bir olduğu gibi, kendileri ve düşünceleri de birdir. Bölgesel ve uluslararası düzeyde aramızı bozmak isteyenlere karşı da bizlerin temkinli olunması, açık kapı bırakacak davranış ve açıklamalardan uzak durulması gerekir.

El-Mecelle: Yapılan anlaşmada açıklanmayan, halktan gizlenen şeylerin olduğuna ilişkin kafalarda soru işareti var. Halkın bu kuşkuları için neler söyleyeceksiniz?

A.Abdullah SALİH Her iki ülkenin kendine has kanunu ve anayasası vardır. İki taraf da birbirinden gizli ve diğerinin bilgisi olmadan anlaşma yapma gücüne sahip değildir. Şahit olarak üçüncü bir şahsın bulunmasını gerektirmeyen satıcı ve müşteri arasındaki bir eyleme benzemez, sınır sorunu üzerine yapılan görüşmeler. Her iki taraf, karşılıklı öneriler ve şartlar üzerinde düşünür ve gönül rızası ile anlaşma yapılır.

El-Mecelle:
İki kısma ayrılmış Yemen'i tek bir Yemen haline getirdiniz. Artık ülkede demokrasinin tatbik edilmesi gerektiği konuşulur oldu. Fakat kabileciliğin hüküm sürdüğü bir yerde nasıl bir demokrasi uygulanacak. Kabileci bir demokrasi mi?

A.Abdullah SALİH Yemen'de devletin iyi teşkilatlanamamasının önündeki engel, kabilelerarası çatışmalar ve siyasi gruplararası anlaşmazlıklardır. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Yemen'i birleştirdiğimiz gibi, devletimizi en iyi şekilde kurum ve kuruluşlarıyla işler hale getirmeyi başaracağız. Ülke içerisinde kabileler arası çatışmalar olması partilerin kurulmasını ve demokratik yollarla seçime katılmasını engellemez. Şükürler olsun ki, Yemen halkının tamamının Müslüman olduğu söylenebilir. İçimizde seçimleri etkileyecek ve büyük tartışmalara sebebiyet verecek azanlıklar bulunmamaktadır. Yemen devleti, insan haklarına saygılı, fikirlerin özgürce ifade edildiği, seçme ve seçilme haklarının verildiği demokratik bir ülke olma yolunda önemli adımlar atmada kararlıdır. Ayrıca Yemen halkı Batı basının abarttığı gibi vahşi bir halk değildir. Üzerlerinde kama ve silah taşımalarına rağmen özellikle ABD ve İngiliz vatandaşı olan Batılı insandan daha zararsız ve uysaldır.

El-Mecelle:
Suudi Arabistanla aranızda varılan anlaşmadan sonra Suudlu bir çok petrol şirketlerinin hareketlendiği ve ülke topraklarınızda petrol rafinileri kurmak için hazırlandıkları şeklindeki haberleri nasıl yorumluyorsunuz?

A.Abdullah SALİH Yemen'in Suudi Arabistan'a sınır olan bölgelerinde aramızda anlaşma yapılmadan önce de petrol işletiliyordu. Kanunlara ve iki ülkenin maslahatına uygun olan ticari girişimlere izin vermek ve teşvik etmek de ne gibi bir sakınca olabilir ki. Bu gelişme çok normaldir. Yemen'de sadece Suud'un petrol şirketleri yok. Birçok Avrupa ve Asya ülkesi sadece petrol değil, gaz, çeşitli madenler çıkarmak için ülkemize şirketlerini gönderiyorlar. İhtiyaç ve kanuni imkanlar çerçevesinde, diğerlerine gösterdiğimiz kolaylığın aynısını onlara da gösteriyoruz. Ayrıca İslam ülkelerine, sahip olduğumuz yeraltı zenginliklerimizi üretime geçirmek için rafineri ve maden ocakları kurmaları çağrısında bulunuyoruz. İmkanlar ölçüsünde karşılıklı menfaatleşmeye dayalı bu çağrıyı sadece Suud için yapmadık ve yapmıyoruz diğer, İslam ve Arap ülkeleri için de yapıyoruz.

El-Mecelle:
Uluslararası yardımlardan neden tam manasıyla istifade etmiyorsunuz. Bu yardımlara çekinceli yaklaşıyorsunuz? Bunun sebebini açıklar mısınız?

A.Abdullah SALİH Yemen kendi gücüyle, dış yardımlara muhtaç olmadan ayakta durabilmelidir. Sadece dış yardımlarla kurulan ve gelişen bir devlet sıhhatli bir devlet olamaz. Yardım yapan kuruluş ve ülkelerin hakimiyetinden kurtulamaz. Ayrıca ziraata elverişli topraklarımız ve nehirlerimiz, ırmaklarımız var. Neden bu imkanlarımızı kullanarak kendi kendimize kalkınmayalım. Dış ülkelerin iştahını kabartan, petrol, gümüş, altın, bakır, nikel gibi yeraltı zenginliklerine de sahibiz. Balıkçılık alanında da çok zengin sulara sahip olmamıza rağmen bu zenginliğimizden pek istifade edemiyoruz. Uluslararası yardım kuruluşları, ister bu Dünya Merkez Bankası olsun, isterse de İslam Kalkınma Bankası, sadece onların yardımlarıyla kalkıncağımızı zannetmesinler ve yapacakları yardımları buna göre yapsınlar.

El-Mecelle:
Diğer Arap ülkelerinde de demokrasinin olduğu söyleniyor. Sizin de demokrasiniz diğer Arap ülkelerinin demokrasisine benzer bir demokrasi mi olacak?

A.Abdullah SALİH Diğer Arap ülkelerinde varlığından bahsedilen demokrasiler hakkında konuşmak istemiyorum. Fakat Yemen için demokrasiden başka bir seçenek yok. Aralarında çatışmalar yaşanan kabilelerin ve çeşitli siyasi grupların mevcut olduğu Yemen için demokrasinin en iyi şekilde uygulanması kaçınılmazdır. Demokratikleşmeye on yıl önce başladığımızdan bu yana bir sonraki sene bir önceki seneden kötü olmadı. Bundan sonraki dönemlerde önceki senelerden kötü olmayacaktır.

mico_tasarım