Senai DEMİRCİ

FA Fatih ve Ney
Kapı hala açık
ve herkese açık
Yedi iklimin insanları,
Camilerin, Kiliselerin., Havraların insanları
aynı kapıdan giriyor Osmanlı sayesinde.
Yedi iklimin rengi Osmanlı'nın kapısında ahenge bürünüyor.
Genç Fatih'in cengaver sesi ve
Akşemseddin'in derin hikmetiyle
ahenk içinde açıyor zamanın kapılarını.
Övülen ordunun nal sesleri arasına,
övülen kumandanın sessiz duası bir ney gibi sokuluyor
ve sonsuz ahenk, sonsuza dek açıyor kapıyı.
ve hala öyle gül kokluyor Fatih,
gül kokuyor İstanbul.
mico_minik_by.gif (906 bytes)