Senai DEMİRCİ

RE Renk ve Ahenk
Renkleri giyiniyor toprak
ve gök ahengin tenini kuşanıyor.
Coğrafyanın her yanına,
Avrupa'nın öte ucuna,
Hint yarımadasına ve
Afrikanın derin gölgelerine uzanıyor Osmanlı renkleri.
Alabildiğine renk ve alabildiğine ahenk Osmanlı.
Söğüt'te tan yelinin sessizliğine düşüyor tohum.
Bursa'da Muradiye Türbesinin kubbesinde
ilk üç hecesini söylüyor zaman:
su, hava ve ilim
rengi ahenge çeviren,
sesi musiki yapan,
suskunluğu hikmet eyleyen üç şeyi
budaklarında saklayarak uzanıyor uluçınar:
su, hava ve ilim.
mico_minik_by.gif (906 bytes)