*** NURULLAH GENÇ ***

İNTİZAR GAZELİ ............................
Vahyin aydınlığında handan eyle yar beni 
Hükmün ile dîdar-ı cemîline sar beni

Sevdam arzuhalimdir, iner kirpiklerimden 
Mümeyyiz eyle, dil-hun düşmeden uyar beni

Kaygı ağından aczin kurtulayım, ey Vekil 
Dava için revanım; beklesin bahar beni

Menfîdir, uzak kalsın tenakuz eğilimi 
Davayı istemezsem ruhum, kim duyar beni

Meşakkat, ulağıdır kün adına dünyanın 
Darıbekadır ihya; menzilden kurtar beni

Meğer ufak adamın hasadıymış gururum 
Hayr istemezse ruhum, efendim atar beni

Ermeliyim vedanın yeryüzü zirvesine 
Vedud'a eğilmezsem, labirent yutar beni

Arasat, irkildiğim düşün gerçekliğidir 
Haşir ibdaya rücü günüdür, tutar beni

Zerafetinden artık öteyim görüntünün 
Harameyn için Rabbim, eyle bergüzar beni

Belki ayrıldığınım sonrasında fenadan 
Tarih, ıstılahıyla nev-zemîn yazar beni

Virdine alıştığım andan beri... Hüsna'nın 
Layemüt isteğiyle sardı ah ü zar beni

Mecnun ürpertisiyle tevbe eşiğindeyim 
Ayetinde lütfundur; incitmez nazar beni

Batın ey, ruhsatınla rıdvanına gideyim 
Semendere çevirir yoksa intizar beni

Taşıyorum ehlibeyt vamıkını içimde 
Vecd ateşidir bağrım; söndürmez Hazar beni

Müracaattır ümidim nedametle affına 
Tatmazsam eğer, karsız iletir mezar beni

Ahengiyle donanmak gerekiyor Furkan'ın 
Fedakarsam, ülfete vesîle kılar beni

Rüzgar alıp götürse nefsanî illetimi 
Uyku felaketinden alsa korkular beni

Malikül-Mülk, sağımdan uzatılsa defterim 
Altından nehir akan köşke koysalar beni

Zül-Celal-i Ve'l-îkram, sen ol deyince olur 
Münker-Nekir sualsiz mu nün saysalar beni

Madem utanıyorum kem yüzümle gelmeye 
Secde ile tenimden yıkasa sular beni

Nurullah GENÇ