foto_iqbal.gif (4880 bytes)Muhammed İKBAL

SEÇME ŞİİRLERİ
Hayatı
Hayatı ve çalışmaları
İng. urduca ve farsça
Kurtuba Camii
Benlik
Cebrailin Kanadı - Çev.Yusuf Salih Karaca