Cengiz Numanoğlu


YA RASULALLAH

Bir zamanlar, hevâlarla doluydum;
Rabbin bir günahkâr, gâfil kuluydum.
Bir seher rüyamda, çağrını duydum
Koştum.. Geldim sana, Yâ Resûlallah...

Mânâ gözlerimle, Kur’an’a daldım;
Daldıkça, hidayet rızkımı aldım,
Nefsi emmâreyi, taşlara çaldım,
Koştum... Geldim sana, Yâ Resûlallah...

Ravzanda kırk vakit, vecde dalmaya,
Cenneti Âlâ’da, komşun olmaya,
Şefaat müjdemi, elden almaya,
Koştum.. Geldim sana, Yâ Resûlallah...

Mescidini kalp gözüyle görmeye,
Minberine, mahcup yüzüm sürmeye,
Kabri Saadet’ten güller dermeye,
Koştum.. Geldim sana, Yâ Resûlallah...

Feyzinden aldığım, yüce ilhamla;
Nûr olduğu gözümden, akan her damla.
Dilimde binlerce, salât selâmla,
Koştum.. Geldim sana, Yâ Resûlallah...

CENGİZ NUMANOĞLU