Cengiz Numanoğlu


DİMDİK AYAKTA PUTLAR

Ey! Gönüller Sultanı.. Ey Yüce Peygamberim!..
Şikâyetim var Sana, lakin haya ederim.
Gör ki yine bağlandı, kitap tutan ellerim
--Ölmedi Ebrehe'ler, Firavun'lar, Nemrut'lar,
--Binlerce yıldan beri, DİMDİK AYAKTA PUTLAR

Ey Mahşerin gölgesi.. Ey Canların cananı;
Küstü melekler bile, terketti bu viranı,
Gör ki devr-i cehalet, yine sardı cihânı
--Ne lût kavmi yok oldu, ne Medyen, ne Semûd'lar;
--Sanki hepsi yaşıyor, DİMDİK AYAKTA PUTLAR

Nice âlim türedi; küfürle şirk arası;
Bin parçaya böldüler, bıraktığın mirası
Dillerinde.. İslam'a, irtica iftirası;
--Kur'an'a kin kusuyor, hak maskeli haydutlar,
--Duruyorlar yâ Nebi, DİMDİK AYAKTA PUTLAR

Kalmadı merhameti, kardeşin kardeşine,
Hak, adalet gelmiyor, zorbaların işine
Gör ki; düştü ümmetin, yine batıl peşine
--Türbelerde adaklar, paçavralar çaputlar;
--Dalalet kol geziyor, DİMDİK AYAKTA PUTLAR

Ekranları doldurdu; kan, kin, nefret, cinsiyet;
Çağdaşlıkla şart oldu, sapıklarla ünsiyet.
Artık ayıplanıyor... Edep, hayâ, haysiyet;
--Her kalıba giriyor, sahnelerde Tâğut'lar;
--Görüyorsun, Yâ Resul!... DİMDİK AYAKTA PUTLAR

Bir yanda zalimlere, kul olmuş münafıklar;
Bir yanda nefse tapan, her zillete layıklar.
Hepsi Kur'an'a karşı, galibiyet sayıklar;
--Alkışlarla kalkıyor, bugün artık tabutlar;
--Ölüme baş kaldırmış, DİMDİK AYAKTA PUTLAR

Ey! Beşerin Rehberi... Ey! Nebiler Serveri;
Bilirim ki; bulunmaz, mü'minde aczin yeri.
Müsterihim. Etsem de, bunca şikayetleri;
--İslam ufuklarında, asla sönmez umutlar;
--Bugün değilse bile, YARIN ÇÖKECEK PUTLAR

CENGİZ NUMANOĞLU