Bahtiyar VAHAPZADE

AKIL BAŞKA YÜREK BAŞKA

Birbirine benzese de
Yel başkadır, külek
1 başka
Itrı da hoş, rengi de hoş
Gül başkadır, çiçek başka.

Her diki yokuş bilme gel
Her meyi meyhoş biline gel
Her uçanı kuş bilme gel
Kuş başkadır, böcek başka.

Her derdine ortak benim
Her ağrını ten bölenim
2
Sen çekensin, Ben gelenim
Gemi başka, yedek başka.

Hakkın yolu öz yolumdur
Eğilmeyen düz yolumdur,
Hayırla şer sağ solumdur
Şeytan başka, melek başka.

Bir dileğe ben calandım
3
Kâh kazandım, kâh talandım.
Ömrüm boyu haçalandım
4
Akıl başka, yürek başka.

Dilek oldu benim adım
Pervazlandı kol kanadım
Yetmedi sabrım, inadım
Amel başka, dilek başka.

1-Külek: Rüzgar
2-Ten bölen: Paylamak
3-Calanmak: Buzlanmak
4-Haçalanmak:Çatallaşmak. İki yöne ayrıldım.

mico_minik_by.gif (906 bytes)