Bahtiyar VAHAPZADE

NERE GİDER

Korku gölgesine sığınmış bugün
Sadakat, deyanet, muhabbet, Allah.
Yalan hakim olmuş, buhtansa bekçi,
Çürüyor zindanda hakikât, Allah.
Eğri eğriliği yürütür taşa,
Geçip eğrilikle herkesten başa
Doğru hasret kalmış sıcak bir aşa,
Nereye gidiyor bu millet Allah

Haftalar değişti, günler değişti,
Taraflar değişti, yönler değişti,
Kıbleler değişti, dinler değişti,
İte ot verilir, ata et, Allah.

Ünvanı değişmiş rezaletin de,
Kaymak da satılır şor kıymetinde.
Şimdi sadakatın saltanatında.
Oturup hökm eder ihanet, Allah.

Ha çağır, ha bağır, yatan uyanmaz
İyiyi yamandan ayıran olmaz.
Satsan, yüzüne de bakan bulunmaz,
Ne de ucuzlaşmış liyâkat, Allah.

Yalanlar hakikat kıyafetinde,
Yekler cevlan eder şeş hanesinde(1)
Hırsızlar, eğriler zamanesinde
Eğrilik sanalır feraset(2), Allah.

1. Burada “tavla oyunu” kastedilir.
Yani taralar beraber olmadığından yaşam yasaları derebeylikle bozulur.
2. Yetenek, beceri.

mico_minik_by.gif (906 bytes)