Bahtiyar VAHAPZADE

BENDEN HABERSİZ

Ömrün fasılları tez geldi geçti.
Yazı beherlidir(1), kışı behersiz

Bir gün gördüm ki, güçten düşmüşüm.
Yıllar öz atını sürdü eğersiz.

Ülkü olan yere baş koyan yıllar
Gamlı gözlerime yaş koyan yıllar

Ey yaşım üstüne yaş koyan yıllar,
Nere kaçarsınız benden habersiz?

Ey ömür! Görünür artık sahilin,
Elin kısıldıkça uzanır dilin.

Ömürden verdiğim yetmiş üç yılın
Zehiri yeterli, balı yetersiz.

Öz omuz yüküdür herkesin yaşı
Derdi -sırdaşıdır, fikri- yoldaşı,

Dönüp mizacıma kahır gözyaşı.
Sevinç de, keder de, geçmez kahırsız.

Fikirler selinde akandan beri
Ayıramadım ben hayırdan şerri

Dökülmüş ömrümün yaprak yılları
Bahçesi virane, bağı çepersiz

Gönül o gönüldür, koca yaşımda,
Fikirler kaynaşır yine başımda

Yine hücumdayım söz savaşımda,
Sözüm teperlidir(2), özüm tepersiz.

Türkiye Türkçesi’nde dipnotlarla aktaranlar:
Seriyye Gündoğdu, Bayram Gündoğdu

1- Beherli: Meyveli
2- Teperli: Kuvvetli, etkili.

mico_minik_by.gif (906 bytes)