Metin Önal
MENGÜŞOĞLU


HAYATI.

1947 yılında Elâzığ'da dünyaya geldi. Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Demiryolları'nın apoletli memurlarından olan babasının
tayinleri nedeniyle Elazığ, Maden, Diyarbakır ve Malatya'da ilk,
orta ve lise öğrenimini tamamladı.

Lise yıllarını geçirdiği Malatya'da şiir ve öykü çalışmalarıyla
ülkenin belli başlı dergilerinde göründü. Fikir ve Sanatta Ha-
reket, Türk Yurdu, Çağrı, Defne, Yeni İstiklâl, İslâm Medeniyeti
bunlardan bazılarıdır.

Malatya Lisesi'nin yayınladığı Yeni Adım Dergisi İslâmî
dünya görüşünden ötürü O'nun yazılarını yayınlamak is-
temeyince daha lisede okurken, arkadaşları Mustafa Filiz ve
Altan Etkin ile birlikte Çile adlı bir dergi yayınladı (1966). Yine
Malatya'da yayınlanan Dal Dergisi'nde yazdı ve yönetti.
Malatya Fikir Kulübü'nün çalışmalarına katıldı. Bu vesile ile
Kulübün yakını olan Necip Fazıl ve M. Said Çekmegil ile ta-
nıştı. Kulübün öteki müdavimleri Said Ertürk ve Bahaeddin Bil-
han hocalardan ilk İslâmî nosyonu aldı.

İlk şiir kitabı Ben Asyalı Bir Ozan 1983 yılında Aylık Dergi
yayınları arasında çıktı.

1987 yılında ikinci öykü kitabı Dr. S ve ilk öykü kitabı Gâvur
Kayırıcılar'ın ikinci baskısı Kelime Dergisi Yayınları arasında
çıktı.

İkinci şiir kitabı Çamurlu Bir Irmak 1989 yılında yine Kelime
Dergisi Yayınları arasında yayınlandı.

Üçüncü şür kitabı Hayatımın Bahanesi 1994 yılında Esra
Sanat Yayınları arasında çıktı.