A.VAHAP AKBAŞ

GÜL/BÜLBÜL


Bülbül
Düşmüş meyhaneye
İçmede saf acı
Yanmış tek heceye
Üç harf darağacı

Gül delik deşik
Gül kan revan içinde
Can vermede
Hikâye-i gül ü bülbül
Ama şöyle ama böyle
Devam etmede.