Akif İNAN

HABER
Saraylar yalılar köşkler kubbeler
zindanlar kuleler surlar kaleler
kavuklar sorguçlar tuğlar kelleler
meclisler sohbetler canlar tekkeler
babalar dedeler beyler zadeler
bahçeler bülbüller güller laleler
güzeller gazeller sazlar badeler
işveler cilveler nazlar handeler
inci diş mercan dil gümüş sineler
mermerden kurnalar altın lüleler
sedeften nalinler zümrüt küpeler
aksakal vezirler bilmiş körpeler

Görkemin gururun simgesiydiler
habercisiydiler bir çözülüşün
mico_minik_by.gif (906 bytes)