*** ABDURRAHİM KARAKOÇ ***

BEBEĞE ÇAĞRI ............................
 
Soyguncu soysun da, vurguncu vursun
Sen ana karnında boşa uyursun
Doksan günde çık gel dokuz ay dursun.
 
Doğmaya gayret et, doğmaya bebek.
Sonra geç kalırsın yağmaya bebek.
 
Üç kağıtçı düzen geçip gitmeden
Her ocakta üçbeş baykuş ötmeden
Çabuk "devlet malı deniz" bitmeden
 
Doğmaya gayret et, doğmaya bebek.
Sonra geç kalırsın yağmaya bebek.
 
Makam armağandır, koltuk hediye
Muhkem ilamlar var "rüşvet ye" diye
Ne diye beklersin söyle ne diye.
 
Doğmaya gayret et, doğmaya bebek.
Sonra geç kalırsın yağmaya bebek.
 
Göz kırpınca sıfırı çok sayılar
Zirveye tırmandı topal ayılar
Yağcı yeğen arar, haydut dayılar
 
Doğmaya gayret et, doğmaya bebek.
Sonra geç kalırsın yağmaya bebek.
 
Artık banka soymak basit eğlence
Günde kırkbin hiçtir "yurtsever gence" !
Dünyaya duhul et, gel biran önce
 
Doğmaya gayret et, doğmaya bebek.
Sonra geç kalırsın yağmaya bebek.
 
Tez çık, haram süt bul, beleş kundak bul
Yalancılık mübah, yüzsüzlük makbul
Hukusal açıdan bir olanak bul
 
Doğmaya gayret et, doğmaya bebek.
Sonra geç kalırsın yağmaya bebek.
 
Adi ekranlarda iğrenç yüzü gör
Halkı tiksindiren bir kof dizi gör
Önce onları gör, sonra bizi gör.
 
Doğmaya gayret et, doğmaya bebek.
Sonra geç kalırsın yağmaya bebek.