Kitap ve Kültür


KİTAP TANITIMI
İslam'da Devlet İdaresi

Ayşe Yalçın

Birçok seçme eserle bizleri buluşturan Beyan Yayınları Prof. Dr. Muhammed Hamidullah'ın "İslam'da Devlet İdaresi" adlı eserini de kitap dünyamıza kazandırmış bulunmakta.

Dış görüntü ve ön kapak dizaynında görülen klasiklik ve sadelikle birlikte kitap hacim ve içerik olarak oldukça zengin.

Uluslararası İslam Genel Hukuku'nun, teori ve uygulaması konusunda bir araştırma yasası olduğu Muhammed Hamidullah'ın cümleleriyle ifade edilen eser dört kısım ve iki ek çalışmadan meydana gelmekte.

Genel konu ve hedefin belirlendiği, Uluslararası İslam Hukuku'nun kaynaklarına inilip, üzerlerinde sırayla durulduğu ve İslam'ın Uluslararası Genel Hukuk tarihindeki yerinin ve dayanaklarının belirlendiği giriş kısmını, İslam Hukuku çerçevesinde barış kavramına ve gerekçesine genel bakış takip etmekte. "Düşmanca İlişkiler" adlı üçüncü kısımda ince ve hassas ayrıntılara da dikkat edilerek savaşın tanım ve çeşitlerine, savaş öncesi ve sonrası yapılacak uygulamalara yer verilmekte. "Tarafsızlık" başlığını taşıyan bölüm kitabın son kısmını teşkil etmekte.

Yukarıda değindiğimiz sıralamanın takip edildiği eserde, konunun baştan sona gerekli tüm ayrıntıları akıcı bir üslupla işlenmekte ve eserde konuya hakim bir hava gözlenmekte.

Müslüman Hukuku ve İslam Hukuku'nun birbirine karıştırılmaması gereken kavramlar olduğunu ifade eden yazar, bunu gerekli açıklamalar ve oldukça geniş örneklerle izah ediyor.

Muhammed Hamidullah'ın geniş araştırmalar yaparak ve yüzlerce eserden yararlanarak oluşturduğu çalışmasının birçok yerinde İslam alimlerinin, maalesef imha edilmiş veya tozlu raflarda kaderine terk edilerek kaybolmasına göz yumulmuş kitaplarına dikkat çekilmektedir. Eserde de dikkat çekildiği üzere, önceki dönemlerde yaşamış İslam alimlerinin bu araştırmalarının ortaya çıkarılmasıyla onların Batılılardan çok daha zengin bilgi birikimine sahip oldukları bir kez daha gözler önüne serilmiş ve bunun açığa çıkarılmasıyla muhterem alimlerimize karşı kutsal bir görev yerine getirilmiş olacaktır.

Bölüm girişlerinde konuyla ilgili tamamlayıcı ve bütünleyici cümleler konuya bir anda hakim olunmasını sağlıyor. Anlam kargaşasını ortadan kaldırmak için, yabancı kelimeler olarak nitelendirebileceğimiz ifadeler parantez içerisinde anlamlarıyla birlikte veriliyor. Her türlü gereksiz ayrıntıdan kaçınılan bölümler bu şekliyle anlaşılabilir ve sıkılmadan okunabilir hale getirilmiş.

Konu genelinin gerekli ayet ve hadislerle desteklendiği eserde, akla gelebilecek sorulara dünya ve İslam tarihine dayalı açıklamalarla cevap vermeye çalışılıyor.

Eserin sonunda Peygamber (s. a.s.), dört halife ve Abbasi halifelerinin komutanlarına gönderdikleri talimatların oluşturduğu ilk ek çalışma ile Uluslararası Kamu Hukuku ve Uluslararası Özel Hukuk arasında kesin ve net çizginin belirlenmeye çalışılıyor. İkinci ek çalışma ise konuya son noktayı koyuyor.

Kitabın sonunda İslam Hukuku ve Devlet İdaresi ile ilgilenenler için, Muhammed Hamidullah'ın araştırmalarına da ışık tutmuş olan çeşitli branşlardaki Arapça yazma eserler başta olmak üzere Urduca, Farsça ve Türkçe eserler sırasıyla okuyucuların bilgisine sunuluyor.

İsteme Adresi:

Beyan Yayınları
Ankara cad. No: 49/3
34410 Cağaloğlu/İstanbul
Tel: 0212 512 76 97
Tel-Fax: 0212 526 50 10

Risale Yayınları'ndan Yeni Bir Kitap Daha
Ortadoğu Serüveni

Vefik Günay

1898-1926 yılları arasında Ortadoğu'daki siyaset ve istihbarat öyküsünün anlatıldığı ilgi çekici nefes nefese okuyacağınız bir eser.

Bu eser, Osmanlı devletiyle Ortadoğu haritasını çizen Avrupa devletlerinin bu yüzyılın başındaki portrelerini ve inanılması zor boyuttaki karmaşık ilişkiler yumağını çözerek sunmakta. Ayrıca bugün Ortadoğu'daki kargaşanın köklerini de mükemmel bir tarzda belgelendirerek gözler önüne seriyor.

Yazar konuyla doğrudan ilgili milletlerin istihbarat ve askeri dosyalarının yanı sıra, daha başka birçok devletin ve başta Hindistan olmak üzere müstemlekelerin arşivlerini 12 yıl süren bir çalışmayla değerlendirmiş. Çoğu ilk defa yazar tarafından kullanılan bu belge ve kaynaklar Ortadoğu'nun şekillenmesine dair yeni ve çarpıcı bilgiler sunuyor.

Yazar ayrıca Türkiye, Avusturya-Macaristan, İngiltere, Almanya, Fransa ve Rusya'nın yanı sıra siyonistlerin de siyaset ve istihbarat dosyalarını incelemiş, istihbarat faaliyetleri içinde bulunmuş kişilerden, günlüklerden, mektup, makale ve belgelerden de teferruatlı bir şekilde yararlanarak elde ettiği bilgileri okuyucunun istifadesine sunmuş.

Kitapta ayrıca sömürgeci güçlerin, Ortadoğu devletleri üzerindeki sömürülerini devam ettirebilmek için o ülkelerde söz sahibi olan insanları istihbarat ve siyaset sayesinde nasıl etki ve yetkileri altına aldıkları da anlatılıyor. Bu kişileri hangi yöntemlerle yönlendirebildikleri ve onlarla bir satranç taşıyla oynar gibi nasıl oynadıkları, para, otorite, makam-mevki, şehvet hırsına bürünmüş bu insanları nasıl kolayca kandırdıkları, onlara ülkelerinin menfaatlerini nasıl çiğnetip yetkilerini kötüye kullandırdıkları da çarpıcı bir şekilde ele alınmış.

Kitapta, istihbarat ve siyasi faaliyetler için seçilip sömürü ülkelerine gönderilen ajanların, gönderildikleri ülkelere muhakkak profesör, araştırmacı, arkeolog, tüccar vb. bir unvanla gittikleri, bu unvanlarını ön planda tutup arka planda ülkeleri için siyasi ve istihbari bilgi ve belgeler toplayarak o ülkeler üzerinde uygulanacak planlara yön verdikleri de dile getirilmiş.

Yazar tarafından bu öykünün sonu görünmeyen bir öykü olduğu, zaman ilerledikçe şartlarla birlikte uygulama ve yöntemlerin de değişerek devam edeceği vurgulanmış. Dolayısıyla kitap hem günümüze hem de gelecekteki olaylara ışık tutacak nitelikte bir eser olma özelliğini taşımaktadır.

Kitap on beş ana başlık ve konuya ayrılmış. Ayrıca eserde adı geçen başlıca Arap şahsiyet ve kabileler hakkında bilgi içeren bir Ek sunulmuş ve okuyucu bu yönde de bilgilendirilmeye çalışılmış. Bunun yanı sıra ajan olarak görev almış kişilerin, gezdikleri yerlerin gösterildiği resim ve haritalara da yer verilmiş.

Heyecan ve merakla okuyup istifade edebileceğiniz bu kitabı Fuat Davudoğlu tercüme etmiş.

İsteme Adresi:

Risale Basın-Yayın Ltd. Şti.
Fevzipaşa Cad. Ocaklı Sok. No:15 Fatih/İstanbul
Tel: (0212) 531 56 29
Fax: (0212) 532 77 86