Kitap ve Kültür


KİTAP TANITIMI
İmam'ın Öldürülüşü

"...Yaralarım sızlıyor, artık bu eza ve cefaya dayanasım kalmadı. Ey esirgeyici olan! Beni öldür artık; bedenimi özgür kıl, ruhumu özgür kıl!"

Özgürleşti nihayetinde İmam Abdullah Harun. Ruhu ten kafesinden sıyrılarak G. Afrika Müslümanları için bir sembol oldu. Tıpkı Afro-Amerikalıların efsane ismi Malcolm X gibi...

"İmam'ın Öldürülüşü" adlı kitabın, 3. baskısı Özgün Yayıncılık tarafından yapıldı. İçinde Hasan Aycın'ın bir çizgisi ve çizginin oluşmasına neden olan hadiseyi anlattığı bir anısı var. Kapakta da "Kara Afrika" ve susturulmak istenen "Afrikalı insan" çok başarılı bir şekilde anlatılmış.

İmam, G. Afrika'daki ırk ayrımına karşı mücadele edip, bununla alakalı siyasi oluşumlarla irtibata geçiyor. Bu da siyasi erkin gözünden kaçmıyor. Özellikle insanlara her yönden yardımcı oluşu, onların haklarını savunması İmam'ı hükümetle karşı karşıya getiriyor. Yurtdışına çıkması için gelen teklifleri ise kabul etmeyip ülkesini tercih ediyor. Bunun karşılığında girdiği yer ise mücadelelerde kaçınılmaz bir durak olan hapis oluyor...

Hapis ve sorgu sırasına kadar anlatılanlar bir biyografi için ulaşılması zor olmayan bilgiler. Fakat sorgu sürecinin sonrası ve hapiste kalışı içerik olarak pek bilinmiyor. Çünkü konunun niteliği gereği ortada yalnız işkenceciler ve kurbanlar var. Sorgucular bir itirafta bulunmadılar; bulunmaları da mümkün değil. Kurbanlarıysa ölü... Eserin yazarları olan Barney Desai ve Cardiff Marney, İmam Abdullah Harun'un siyasi çalışmasına dair onun hapishaneden çıkardığı bir mektup ve Güney Afrikalı tutukluların toplu tecrübelerinden bildiklerine dayanarak bir sorgu resmettiler ki bu olmaksızın Abdullah Harun'un hikayesi eksik kalırdı.

1969 yılının 27 Eylül sabahı G. Afrika ve insanlık, özgürlük ve adalet yolunda bir kurban daha verdi. Abdullah Harun şehit oldu. Bir Afrikalının deyimiyle: "O bir efsanedir. Afrikalı anneler çocuklarını onun efsaneleriyle büyütürler..." Şehidi anmak için St. Paul katedralinde ilk kez bir Müslüman için tören yapıldı ve Kur'an'dan ayetler okundu. Bu törenin nihai cümleleri: "Bu, erkek-kadın herkese Güney Afrika'yı ırkçı düzenden kurtarmak için verilen soylu mücadeleye devam etmeyi ilham eden bir fedakarlık örneğidir."

"İmam'ın Öldürülüşü" adlı kitapta İmam Abdullah Harun'un hayatı bir roman akıcılığı içinde yazılmış. Ancak okurken kendinizi bir kurgu dünyasında değil de gerçek bir hayatla karşı karşıya hissettiğiniz için heyecanlanıyor dolayısıyla daha fazla etkileniyorsunuz. Onun karşı karşıya kaldığı uygulamaları okudukça aynı zamanda zulüm düzenlerini de daha yakından tanıma fırsatını buluyorsunuz. Bu arada belli rejimlerin ve sistemlerin tabu haline getirilmesinin ne anlama geldiğini de çok iyi anlıyorsunuz. Abdullah Harun'un yaşadığı dönemde Güney Afrika'ya hakim olan ırkçı rejim o ülkede hakimiyeti ellerinde tutanlar açısından bir tabuydu. Bu tabu aynı zamanda yasalarla koruma altına alınmıştı. Dolayısıyla o rejime karşı çıkmak, insanların ırklarına göre tasnife tabi tutulamayacaklarını, herkesin eşit muameleye tabi tutulması gerektiğini savunmak terördü. Abdullah Harun da, ırk ayrımını reddettiği, hakları ve özgürlükleri savunduğu için kurulu düzeni yıkmak için örgütsel faaliyet içine giren bir terörist muamelesi görüyordu. Ama gerçeklere tabulaştırma politikalarından soyutlanmış bir şekilde çıplak gözle baktığınızda asıl teröristlerin kimler olduğunu daha net ve açık olarak tespit ediyorsunuz. Bu sizin ufkunuzu genişletiyor ve belli azınlıkların çıkarlarının korunması için birtakım sistemlerin tabulaştırılmasının arkasında yatan hesapları tahlil etmenize yardımcı oluyor.

Böyle güzel bir eseri yeniden yayın dünyasına kazandıran Özgün Yayıncılığa teşekkürler.

Afrika'nın özgür ve adiller kıtası olması dileğiyle.

İsteme adresi:
Özgün yayıncılık
Kıztaşı cad. 12/1 Fatih/İstanbul
Tel: 631 43 55