KİTAP TANITIMI

Kur'an Üzerine Yeni ve Orijinal Bir Çalışma
M. Salih Gökdeniz

Allah elbette nurunu tamamlayacaktır ve elbette korumayı taahhüt ettiği Kur'an'ı her türlü şeytani taarruzdan koruyacaktır. Bundan hiçbir mü'min asla kuşku duymaz. Bu kat'i hükme paralel olarak batıl ve onun çığırtkanlığını yapanlar elbette yok olup gidecek ve sadece Hakk'ın sesi ve sözü, sadece Kur'an baki kalacaktır. Bunda da hiçbir kuşku yoktur.

Bununla birlikte inanan insanlar onulmaz sıkıntılara göğüs gererek hakkı tebliğ gayreti içine girerler. Bunun sebebi sadece kulluk bilinci ve sorumluluk anlayışıdır. Başka hiçbir amaçları olamaz. Çünkü mü'minler iyi bilirler ki insan olmanın da mü'min olmanın da tek geçerli yolu kul olmaktır... Yaratıcının huzurunda daima uyanık bulunmak ve haddini bilmektir. Kendisine verilen emaneti canı pahasına, malı pahasına, bütün dünyevi değerleri ve çıkarları pahasına korumak, yerine yani insanlara ulaştırmaktır.

Kur'an üzerine M. Salih Gökdeniz'in hazırlamış olduğu bu çalışma da, yüzlerce yıldan beri yapıla gelen binlerce çalışma gibi, aynı kulluk bilinci ve sorumluluk anlayışı içerisinde hazırlanmıştır. Çünkü bütün müminlerin ortak çabası aynı Allah'a kulluk amacına yöneliktir.

Bu Çalışmanın Diğerlerinden Farkı Nedir?

1. Tam 3558 test sorusu ihtiva eden bir araştırma ürünüdür. Testlerin çözümü için cevap kitapçığı ve cevapların kontrol edilebilmesi için doğru cevap anahtarı hazırlanmıştır.

2. Her sayfada yoğun olarak işlenmiş konu veya kavramlara sayfaların sonunda özel vurgular yapılmıştır.

3. Her sayfada ayetlerin işaret ettiği mesajlar, sayfaların sonunda, maddeler halinde ve somut bir üslupla yeniden vurgulanmıştır.

4. Kur'an'da bahsi geçen peygamberler ve onların kavimlerinin yaşamış oldukları bölgeler, Kur'an ve diğer sahih rivayetler dikkate alınarak, yaklaşık hatlarıyla harita üzerinde gösterilmiştir.

Gayesi Nedir?

1. Başta gençler olmak üzere, insanların okuma arzularını harekete geçirmek. Bu nedenle son derece cazip bir yöntem kullanılmıştır. Okuma alışkanlığı olmayan gençlerimizin dahi zevkle ve heyecanla ellerinden bırakamayacakları bir alternatif çalışma.

2. Kavram ve konu vurgulamaları sayesinde, her sayfada geçen ayetlerin konu ağırlıklarını hafızalara yerleştirmek.

3. Mesajların maddeler halinde vurgulanmasıyla, ayetlerin işaret ettikleri hükmün, hikmetin ve ana mesajın hafızaya kaydedilmesini sağlamak, idrakleri ısrarla harekete geçirmek.

4. Ek olarak verilen harita çalışması ile, Kur'an'da bahsi geçen peygamberler ve onların kavimlerinin ibret dolu hikayelerini, yeryüzünde yaşamış oldukları bölgeleri harita üzerinde göstererek daha somut, daha canlı haliyle kavranmasını sağlamak. Bu şekliyle hafızada daha kolay yer yapacağını ümit ediyoruz.

Kitap:

Kâmil bir insan olmak için okunmalıdır. Okunan kitaplar, ancak böyle bir hedef belirleyenler için fayda verir. Yoksa bilgi elde etmek, bilimsel tartışmaların önde gelen ismi olmak veya bilge olarak anılmak için okumak, şahsiyet oluşumu açısından hiçbir yarar sağlamaz... Tam aksine kişiliksiz, tutarsız ve hatta sadece kavgacı bir tip oluşmasına sebep olur.

İsteme adresi:
Yöntem Basın Yayın Ltd. Şti.
Atatürk Bulvarı, 114/46
Aksaray - İstanbul
Tel: 0212 511 31 73