Yolların ayrılış noktasında İSLAM

Muhammed Esed
İz Yayıncılık
muh.jpg (7516 bytes)

cubuk_elmas.gif (2629 bytes)

Bugün müslümanların karşılaştığı problem, yolların ayrılış noktasına gelmiş bir yolcunun problemidir. Yolcu olduğu yerde duraklayıp kalabilir; fakat bu onun açlıktan ölümü göze alması demektir. Üzerinde "garp medeniyetine gider" yazılı yolu da seçebilir. Fakat bu takdirde ebediyyen mazisine veda etmesi gerekmektedir. Ya da üzerinde "gerçek müslümanlığa" yazılı yolu seçer; işte bu yol, kendi mazileri ve kendi kudretleriyle canlı bir geleceğe doğru ilerlemeye imanı olanları kendisine çeken tek yoldur.

cubuk_elmas.gif (2629 bytes)

Bu çalışma Mahmut Celal Özmen'in sayfasından alınmıştır.
mico_tasarım