Ortadoğuda Modernleşme
ve
İslami Hareketler


Alev Erkilet Başer
Yöneliş Yayınları


Ortadoğudan Modernleşme ve İslami Hareketler.
cubuk_elmas.gif (2629 bytes)

Türkiye'de İslami hareketler, 1960'larda olduğu gibi, toplumun "cahil" ve "kandırılmaya açık" kesimlerini istismara yönelik tertipler olarak değil; aydınların "dinamik güçler" olarak adlandırmayı sevdikleri kesimlerin entellektüel eğilimleri ve tercihleri noktasında ele alınmaya başlanmıştır. İslami hareketler, üniversite / yüksek okul öğrencisi ya da mezunu olan, genellikle de laik eğitim veren okullardan gelen, kır kökenli olsa bile bugünü ve geleceği açısından kentli / orta sınıfa mensup, bu yönleriyle de gelecekte toplumda önemli konumlarda bulunmaya aday kesimler tarafından taşınmaktadır artık. "Eski düzene dönmede çıkarları olan" kesimlerden değildir bu insanlar. Marjinal olmadıkları gibi, toplum-dışı kalmış kesimlerden de değildirler. Oysa, sosyoloji literatürü bize bu kesimlerin İslami hareketlere katılmayacaklarını söylüyor. Sosyolojik genellemelere karşın, bu kesimlerin İslami hareketler içinde yer alıyor, ya da almaya devam ediyor oluşları, olgunun farklı bir perspektiften ve daha yakından / içeriden bir bakışla incelenmesi gerektiğini göstermektedir.

cubuk_elmas.gif (2629 bytes)

Bu çalışma Mahmut Celal Özmen'in sayfasından alınmıştır.
mico_tasarım